Vijećnici u OV Tešanj izglasali sebi povećanje naknada

Na zadnjoj 21. sjednici Općinskog vijeća Tešanj održanoj u četvrtak 29.12.2022. godine pod tačkom Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2023. godine vijećnici su za sebe usvojili i povećanje naknada.

Vijećnici i pozicije i opozicije su zajedno bili za povećanje naknade, a jedini vijećnik koji nije bio ni za ni protiv je vijećnik NERMIN DELJKIĆ (Naša stranka) koji zapravo nije prisustvovao ovoj tački dnevnog reda