Video: Općina Doboj Jug – Bh. Hong Kong

Općina Doboj Jug iz godine u godine bilježi rast broja kompanija koje odlučuju da njihovo poslovanje bude na području ove Općine.

Tokom snimanja promotivnog filma o Doboj Jugu, saznali smo od Načelnika općine da općinska administracija zajedno sa njim na čelu svakodnevno čini napore na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta a u cilju privlačenja investicija i stvaranja novih radnih mjesta.  Sve aktivnosti koje se provode imaju za cilj da sve građane ove općine približe njihovoj viziji: Općina Doboj Jug – Mjesto ugodnog življenja.

zos