USKORO NOVE – SKUPLJE CIJENE USLUGA BH TELECOMA

Svi Extra paketi, izuzev Extra XS paketa, bez obzira na odabranu opciju i trajanje ugovorenog odnosa, od 1.aprila imat će više GB u svom paketu.Više interneta u paketu, korisnicima automatski osigurava veće količine za korištenje u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana: Albanija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija.

Pored toga, Extra S i Extra Net paketi bit će obogaćeni sa više minuta i SMS poruka uključenih u paket.

Nova, bogatija ponuda Extra paketa, donosi izmjene cijena, odnosno povećanje mjesečne naknade i to:

2,70 KM sa PDV-om za Extra S, Extra Net i Extra M pakete uz opciju popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca

3 KM sa PDV- om za Extra S, Extra Net i Extra M pakete uz opcije osnovni paket, bogatiji sadržaj 12/24 mjeseca, Asemblirana/Komision 12/24 mjeseca

3,60 KM sa PDV-om za Extra L uz opciju popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca

4 KM sa PDV-om za Extra L uz opcije osnovni paket, bogatiji sadržaj 12/24 mjeseca, Asemblirana/Komision 12/24 mjeseca

7,20 KM sa PDV-om Extra XL uz opciju popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca

8 KM sa PDV-om Extra XL uz opcije osnovni paket, bogatiji sadržaj 12/24 mjeseca, Asemblirana/Komision 12/24 mjeseca

4,50 KM sa PDV-om za Extra XXL uz opciju popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca

5,00 KM sa PDV-om za Extra XXL uz opcije osnovni paket, bogatiji sadržaj 12/24 mjeseca, Asemblirana/Komision 12/24 mjeseca

10, 00 KM sa PDV-om za Extra Premium paket

2,85 KM sa PDV-om za Extra S, Extra Net i Extra M pakete uz popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 12 mjeseci

3,80 KM sa PDV-om za Extra L paket uz popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 12 mjeseci

7,60 KM sa PDV-om za Extra XL paket uz popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 12 mjeseci

4,75 KM sa PDV-om za Extra XXL paket uz popust na mjesečnu naknadu i ugovor na 12 mjeseci

Od 1. aprila 2023. godine svi pretplatnici Extra paketa, bez obzira na period obaveznog trajanja ugovora i osnova po kojem je ugovoreno obavezno trajanje, prelaze na novu Extra ponudu paketa sa novim cijenama, sadržajima/saobraćajem, uslovima i pravilima.

Prava korisnika: U periodu od 2. do 31.marta (30 dana) korisnici Extra paketa imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, osim korisnika koji imaju ugovoreni odnos na 12/24 mjeseca po osnovu asemblirane usluge, tj. korisnika koji su kupili uređaj iz ponude BH Telecoma sa popustom.

U slučaju raskida ugovora za korišteni Extra paket, korisnici koji su kupili uređaj iz ponude BH Telecoma (asemblirana usluga) dužni su platiti sve preostale rate za uređaj i ukupno odobrene popuste, koji im se fakturišu na prvom narednom računu, dok su korisnici koji su kupili uređaj iz Partnerske ponude BH Telecoma u slučaju raskida ugovora za Extra paket dužni platiti cjelokupni preostali iznos za uređaj, koji im se fakturiše na prvom narednom računu.

chi