U Tešnju održan prvi naučno-stručni seminar “PODRŠKA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU”

Jučer je u Tešnju održan prvi naučno stručni seminar “PODRŠKA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU IZAZOVI I MOGUĆNOSTI” u organizaciji kompanije MOOBILUX Tešanj. Seminar je održan u sklopu tržnog centra MADI u prostorijama restorana CENTRAL. Prisutno je bilo preko 150 gostiju, a predavači su bili prof.dr.sci. Amela Ibrahimagić, dr.sci. Bojan Radić i mr.sci. Selmir Hodžić.