Tešanj: Ispraćaj u penziju dugogodišnjeg direktora ” Mješovite srednje škole” koji je ostvario impozantne rezultate i postignuća

Kako piše na službenoj stranci Mješovite srednje škole Tešanj povodom odlaska u penziju dragog i cijenjenog kolege, dugogodišnjeg direktora Mješovite srednje škole Muharema Saračevića, upriličen je svečani ispraćaj koji je počeo sjednicom Nastavničkog vijeća.

Direktorica Jasminka Mujkanović otvorila je svečanu sjednicu, a profesorica Nadina Bešlagić se emotivnim govorom obratila kolegi Saračeviću u ime cijelog kolektiva Mješovite srednje škole . Potom su uručeni i prigodni pokloni, a druženje u veseloj i ugodnoj atmosferi nastavljeno je u školskom restoranu.”

U život jedne škole utkani su i životi onih koji su se bavili i bave ovom našom lijepom i plemenitom profesijom, životi nastavnika i profesora. Upravo je tako, svoj život, znanje i iskustvo u našu školu utkao i naš dragi kolega Muharem Saračević, dugogodišnji direktor Mješovite srednje škole.

Raditi s djecom znači uvijek biti na izvoru mladosti, upravo iz tog razloga naš kolega upisuje Pedagoški fakultet u Rijeci, a potom i Filozofski fakultet u Sarajevu, te dobija zvanje profesora pedagogije.

Cijeli svoj radni vijek, od daleke 1984.godine pa sve do danas posvetio je obrazovanju.1984. godine počinje raditi kao profesor u tadašnjem Srednjoškolskom centru, a od 1988. godine pa do danas bio je na rukovodećim pozicijama Srednjoškolskog centra, Srednje stručne škole i Mješovite srednje škole.

Rukovodio je Srednjoškolskim centrom i u najtežim ratnim uslovima. Jedan je od osnivača i direktor Medicinske srednje škole, koja je tokom ratnih godina egzistirala u Dječijem obdaništu. Od obrazovanja nikada nije odustajao , ni u najtežim vremenima.

U poslijeratnom periodu cilj mu je bio približiti obrazovanje evropskim standardima, modernizovati i osavremeniti nastavne planove i programe i prilagoditi ih tržištu rada. Opremiti školu najsavremenijom opremom.

U tome je i uspio zajedno sa svojim kolektivom. Kolega Saračević bio je član Savjetodavnog vijeća u pripremi nacrta Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u BiH, učestvovao je u izradi mnogobrojnih publikacija i radova.

Povezivanje škole sa međunarodnim organizacijama USAID- om i GIZ – om , saradnja sa Školskim centrom Velenje, razmjena iskustava sa školama iz Evropske unije kroz razna takmičenja, izdvojila su našu školu kao lidera u obrazovanju u regiji, ali i šire.

To je prepoznala i Općina Tešanj pa je školi 2010. godine dodijelila najveće općinsko priznanje. Saradnja sa Tešanjskom razvojnom agencijom, uspostava Centra za obrazovanje odraslih, realizacija mnogobrojnih projekata, povezivanje škole sa privredom rezultati su predanog i dugogodišnjeg rada našeg dragog kolege Muharema Saračevića, koji je u svakoj prilici isticao da ništa od svega navedenog, ovih uistinu impozantnih rezultata i postignuća, ne bi bilo moguće bez kolektiva, vrijednih nastavnika i profesora na koje je uvijek bio ponosan.

Danas, u ime kolektiva Mješovite srednje škole, želim da Vam uputim beskrajnu zahvalnost što ste cijeli svoj radni vijek utkali u našu školu. Hvala za predanost, upornost u radu, radili ste profesionalno i od srca.

Vaš doprinos i unapređenje obrazovanja ostat će upamćeni u našoj školi, ali zasigurno i u Općini Tešanj.Zahvaljujemo se na svim lijepim trenucima saradnje, podršci i razumijevanju.

Želimo da znate da ste u naš kolektiv uvijek dobrodošli, uvijek ćemo Vas dočekati s lijepom riječju i kafom. Želimo da uživate u svakom novom danu koji je pred Vama okruženi djecom i unucima. ”