Tešanj Connected – brže i lakše do posla sa nama

Uz najnoviju platformu do lakšeg i bržeg zapošljavanja, Tešanj Connected!

Šta je Tešanj Connected?

Tešanj Connected je platforma za zapošljavanje koja nudi veliki asortiman novih opcija i olakšava Vašu potražnju! Na našoj platformi možete uvidjeti zašto smo drugačiji od drugih. Nudimo nove mogućnosti koje do sada nisu bile prisutne. Dinamične pretrage, profili korisnika i firmi omogućavaju lakše i brže kategorisanje kvalifikovanih radnika te brže i lakše zaposlenje. Također nudimo opciju da se objavljuju i freelance objave, gdje radna mjesta nisu zastalna.

Tešanj Connected - brže i lakše do posla sa nama

Zašto mi?

Dinamične pretrage

Pretrage su dinamične, kada ukucate pojam pretrage izbacuje Vam i profile i objave vezane za tu pretragu. Kao neregistrovani korisnik, možete pretraživati samo objave.

Opcija instant Email poruka

Uz svaku objavu imate dugme preko kojeg se možete javiti onome ko je objavio objavu putem mejla, tim putem ste osigurani da niko neće presretati Vaše poruke.

Objave

Objave na našoj platformi se pregledaju redovno putem napravljenog sistema, objave će biti brisane ako je upisani datum pri objavi istekao. Također će biti izbrisane ako su neprimjerene.Ova platforma je nastala kao kolaboracija mladog tima programera i Tešanjske razvojne agencije. Tešanj Connected je produkt prvog Hackathon-a koji je organiziran od strane TRA u Tešnju, a realizira se u okviru Strategije razvoja Općine Tešanj 2018-2022 godina.

Uz najnoviju platformu do lakšeg i bržeg zapošljavanja, Tešanj Connected!