More
  spot_img

  Svjetska banka će kreditirati firme iz BiH u cilju oporavka od korona krize – Projekat vrijedan 56 mil EUR

  U toku su aktivnosti vezane za “Projekat za oporavak i podršku firmama u BiH” koji se realizuje putem kreditnog angažmana BiH i Svjetske banke, s ciljem da podrži oporavak privatnih firmi koje su pogođene ekonomskim uticajem pandemije COVID-19, kroz poboljšavanje pristupa dugoročnijem finasniranju za mikro, mala i srednja preduzeća i konsolidovane programe javne podrške usmjerene na firme.
  Projekat će se sastojati od tri komponente:
  – Komponenta 1 – Kreditna linija za mikro, mala i srednja preduzeća namijenjena za pružanje supsidijarnog finansiranja za izabrane finansijske institucije koje će osigarati pod-zajmove za prihvatljive korisnike mikro, mala i srednja preduzeća.- Komponenta 2 – Jačanje institucionalnog okvira i okvira programa kao podrška oporavku firmi preko uslova zasnovanih na učinku gdje se osigurava finansiranje programa za podršku Ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta FBiH i Ministarstvu privrede i preduzetništva RS.- Komponenta 3 – Upravljanje projektom finansiranje troškova operativnog upravljanja projektom, saopšteno je na sajtu Udruženja poslodavaca FBiH.
  Glavni korisnici projekta će biti:
  – mikro, mala i srednja preduzeća pogođena uticajem pandemije COVID-19, koja bilježe pad bruto prometa od najmanje 20% u drugom tromjesečju 2020. u poređenju sa drugim tromjesečjem 2019. godine,- nedovoljno opslužena mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno preduzeća koja su inkluzivna za žene, mlada preduzeća i preduzeća u nerazvijenim područjima.
  Razvojna banka FBiH je učesnica u navedenom projektu kao jedinica za implementaciju za FBiH, dok je Investiciono-razvojna banka RS jedinica za implementaciju projekta za RS. Ukupna vrijednost projekta iznosi 56 mil EUR, a sredstva će biti raspoređena između FBiH i RS.
  U skladu sa smjernicama Svjetske banke, a u cilju pripreme “Projekta za oporavak i podršku firmi u BiH”, potrebno je usvojiti dokumente koji se odnose na zaštitu životne sredine i socijalna pitanja i isti trebaju proći proces javnih konsultacija, kako bi se komentari javnosti uzeli u obzir prilikom izrade konačnih dokumenata.
  Ovim putem mole se sve zainteresovane strane da svoje komentare na dolje objavljene dokumente dostave na mail adresu [email protected] ili putem pošte na adresu: Razvojna banka Federacije BiH, Igmanska br.1 71000 Sarajevo, na pažnju Lejle Kapur.

  ekapija

  spot_img

  Aktuelno

  spot_img

  Povezani članci