SNSD prijavio da su Ceca i Aca Lukas stranci poklonili koncerte na završnom skupu u Banjoj Luci

Centralna izborna komisija BiH objavila je godišnje finansijske izvještaje stranaka u BiH za 2022. godina u kojima se, između ostalog, nalazi podatak da su Ceca Ražnatović i Aca Lukas SNSD-u poklonili koncerte na završnom skupu u Banjoj Luci.

Dakle, SNSD je u toku kampanje za izbore dobio nenovčanu donaciju odnosno poklon u vrijednosti od 9,5 hiljada KM od Cece, a sličnu uslugu, tj. nastup od devet hiljada KM “poklonio” je spomenutoj stranci Aca Lukas.

Ovaj sramotni podatak objavio je Transparency International.Cecin dolazak na završni skup SNSD-a u Banja Luci koštao je 9,5 hiljada maraka, što je nerealan iznos, budući da je Olimpijski centar Jahorina njeno gostovanje 2018. godine platio 78.000 KM, a da se radi o sumnjivoj praksi ukazuje i finansijski izvještaj ove stranke u kojem se ovaj nastup u toku izborne kampanje vodi kao poklon.

Oba ta nastupa ova stranka je u svom finansijskom izvještaju navela kao vrstu nenovčane donacije, koju nije imala obavezu da plati, a radi se o iznosu od 18.500 KM. Ovi koncerti bez plaćanja honorara su se održavali kao dio završne tribine SNSD-a u Banjoj Luci u sklopu predizbornih aktivnosti pred Opće izbore 2022. godine, a monitoring TI BiH je utvrdio da je ova stranka iskazala troškove kampanje za najmanje pola miliona KM manje u odnosu na procijenjene realne troškove.

SNSD je nakon izbora prijavio da su za kampanju ukupno potrošili 1,54 miliona KM, iako je procjena koju je TI BIH sačinio na osnovu terenskog monitoringa pokazala da je ova stranka samo na bilborde, oglase u medijima i Facebooku te predizborne skupove potrošila najmanje dva miliona KM.

Ova stranka ni ranijih godina, prema nalazima revizora CIK-a, nije imala dokaze o plaćanju Cecinih usluga na svojim tribinama, a na skupovima organizovanim prije posljednjih izbora su nastupale i druge estradne zvijezde. Posmatrači TI BIH ispratili su 99 većih skupova SNSD-a, čija je vrijednost s uslugama hrane, pića, muzike, zakupa prostora, iznajmljivanja opreme i šatora iznosila, prema procjeni TI BIH, najmanje 850.000 KM.Stvarni troškovi kampanje SNSD-a, kao i primanja koje ova stranka ostvaruje, su mnogo veći.

Prema najnovijem izvještaju, njeni prihodi iznose tri miliona KM i u njima nije prikazana nijedna KM donacije privatnih preduzeća niti preko 44.000 KM, koje je ova stranka dobila kao poklon ili uslugu.Zakonom o finansiranju političkih stranaka propisano je da su političke stranke dužne voditi evidenciju o svojim prihodima i rashodima i CIK-u podnijeti finansijski izvještaj za svaku kalendarsku godinu.

Međutim, stranke godinama prijavljuju prihode i rashode koji su značajno niži od realnih što pokazuju i podaci o potrošnji u izbornoj kampanji, koje je objavio Transparency International BiH.Terenska istraživanja i procjene Transparency International BiH ukazuju da stranke u svojim postizbornim i godišnjim izvještajima iskazuju nerealno niske troškove kampanja, ali i svog djelovanja te da se za to najčešće koriste razni oblici medijske promocije i organizacija političkih skupova i tribina čiji su realni troškovi podložni manipulaciji.

Zbog svega navedenog, TI BIH se zalaže za unapređenje Zakona o finansiranju političkih partija kako bi se poboljšala transparentnost i uvela veća kontrola, jer postoje brojni dokazi da se računi političkih partija na kraju plaćaju javnim novcem.

klix.ba