Savjet MZ Jablanica nezadovoljan odnosom Općine Tešanj prema njihovoj mjesnoj zajednici

MZ Jablanica na svojoj Facebook stranici objavio je kako su 26.12.2022 godina sa početkom u 18h održali redovnu, desetu, sjednicu Savjeta MZ Jablanica.Kako su naveli sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik Savjeta MZ Jablanica Roša Suad.

Prisutni su bili članovi Savjeta: Kenan Rošić, Arif Plančić i Nusret Plančić, te Sekretar Almir Lihić, kao i pozvani gosti zbog određene tematike.“Nakon realizacije svih tačaka dnevnog reda, između ostaloga konstatovano je sljedeće:Savjet izražava nezadovoljstvo zbog nerealizacije aktivnosti ljetnog održavanja makadamskih puteva (tamponiranje, čišćenje i vađenje kanala, kao i krpljenje oštećenih asfaltnih površina) od strane općine Tešanj, iako su za ovo planirana sredstva i izdati nalozi.

Takođe, nisu sanirana ni sva oštećenja od julske poplave. Na ovaj način je pogoršano stanje u saobraćaju i otežana provedba zimskog održavanja koje slijedi.Savjet izražava nezadovoljstvo zbog višemjesečnog zastoja u izdavanju urbanističkih i građevinskih dozvola od strane općine Tešanj, za nekoliko projekata, iako su zahtjevi i aplikacije uredno i pravovremeno podneseni.

Na ovaj način se usporava realizacija niza značajnih projekata za područje ove MZ.Shodno pristiglim informacijama od više mještana na temu pojave novih momenata kada je u pitanju trasa autoputa, u smislu da je iznenada blokirana gradnja u pojasu ukupne širine od 1000 m (1 km), Savjet izražava zabrinutost za ovakvu situaciju i nada se hitnoj intervenciji Općine, kako bi se mještanima koji su izgradili objekte izdale dozvole i tako omogućila realizacija priključaka na komunalnu infrastrukturu. Savjet daje punu podršku mještanima u realizaciji ovih zahtjeva.

Savjet je donio odluku o imenovanju građevinskog odbora za pripremu i asfaltiranje dionice LC u Čaglićima, a po zahtjevu mještana.Savjet je konstatovao da je 2022 realizovao veliki niz projekata i aktivnosti i zadovoljni su stepenom dostizanja planiranog.

Savjet je zadužio Predsjednika Savjeta i Sekretara da pripreme izvještaj o radu u 2022 i finansijski izvještaj za 2022 i prijedlog plana rada za 2023, i da u prvoj polovini sazovu novu sjednicu Savjeta, radi analize i usvajanja ovih dokumenata, kako bi se mogla sazvati Skupština MZ u drugoj polovini januara radi analize i usvajanja svega navedenoga,” objavljeno je na Facebook stranici MZ Jablanica.

RADIO ZOS