Prosječna plata u BiH u novembru prošle godine iznosila 1.175 KM

Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u BiH u novembru prošle godine iznosila je 1.175 KM i nominalno je viša za 14,9 posto u odnosu na novembar 2021., dok je u poređenju se decembrom 2021. godine nominalno viša za 12,8 posto.

Najviša plata je bila u sektoru proizvodnje i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i iznosila je 1.692 KM, kao i u sektorima informacija i komunikacije, te finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja.

Najniža plata bila je u sektoru građevinarstva (849 KM), trgovine (902), te umjetnosti, zabave i rekreacije (917 KM).

U FBiH u novembru 2022. prosječna neto plata bila je 1.161 KM, a bruto plata 1.800 KM. Prosječna neto plata u RS u novembru 2022. iznosila je 1.211 KM, a prosječna mjesečna bruto plata 1.835 KM.