Pogledajte radove na trasi nove žile kucavice privrede BiH kod Tešnja

Na sjeveru Federacije Bosne i Hercegovine na području tri općine aktivno je gradilište trase Putnikovo Brdo – Medakovo dužine nešto više od osam kilometara čiji je završetak radova planiran sredinom 2025. godine.

Trasa dionice Putnikovo Brdo – Medakovo, sa sjevera se povezuje na autoput 9. januar, a na jugu na dionicu Medakovo – Ozimice koje je veliko gradilište s obzirom na obim radova i broj aktivnih mašina.

Trasa Putnikovo Brdo – Medakovo prolazi kroz poslovnu zonu Jelah – Tešanj i jedna je od najznačajnijih trasa za privredu Bosne i Hercegovine gdje će direktnu prednost i vezu sa Evropom osjetiti privrednici.Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

Izgled trase već je vidljiv, a osim trase izgrađen je veliki dio objekata kao što su tuneli i mostovi te lokacije za čeona i bočna naplatna mjesta.Za sada, kako nam je rečeno, svi planovi se odvijaju planiranom dinamikom, a manje poteškoće su zabilježene na lokaciji izmještanja trafostanice pa se u narednim danima čeka izlazak komisije nadležnog ministarstva kako bi izdala odobrenje o izmještanju trafostanice.Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

Osim izgradnje trase i objekata, urađena je i regulacija rijeka Usora i Tešanjka u dužini od oko šest kilometara, a za izvođače je najznačajnija saradnja sa lokalnom zajednicom jer se radovi izvode na području tri općine i to Tešanj, Doboj Jug i Usora.

Na dionici Putnikovo Brdo – Medakovo će se graditi sljedeći objekti: šest mostova, jedan manji tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono i bočno naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti.Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 167 miliona i 62.555 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Planirani završetak radova je juni 2025. godine.

klix