Euro-Metali i Euro-Roal donirale 20.000 KM za obrok socijalno ugroženim

Kompanije Euro-Metali i Euro-Roal, članice grupacije Hifa-Oil, odlučile su kroz udruženo djelovanje kao dvije sestrinske kompanije donirati po 10.000 KM, odnosno ukupno 20.000 KM, za podršku radu Društva Crvenog krsta BiH.

Donirana sredstva bit će upotrebljena za sufinansiranje solidarnih obroka za socijalno ugrožene stanovnike u općinama Doboj Jug, Tešanj i Usora.Crveni križ općine Doboj Jug 2018. godine pokrenuo je solidarnu akciju za finansiranje obroka najugroženijim kategorijama stanovništva na ovom području.

Ova akcija uspješno se realizuje upravo kroz podršku Crvenog križa i zahvaljujući donatorima koji sufinansiraju nabavku i podjelu obroka.

Trenutno je 35 korisnika s područja općina Doboj Jug, Tešanj i Usora u stanju potrebe za svakodnevim obrokom i za njih će donirana sredstva biti upotrebljena.

Donaciju od 20.000 KM predstavnicima Crvenog križa/krsta Doboj Jug uručili su Admir Djedović, direktor kompanije Euro-Roal i Jasmin Subašić, direktor kompanije Euro-Metali.”

Iskreno se zahvaljujemo kompanijama Euro-Roal i Euro-Metali na učinjenom humanitarnom djelu kako bi naša humanitarna akcija ”Solidarni obroci za najugroženije sa područja Doboj Juga, Tešnja i Usore’ mogla biti nastavljena i u narednom periodu.

Zahvalu dugujemo i Hifa-Oil grupaciji, vlasnicima i direktorima koji su prepoznali potrebu za brigu o najugroženijim na našem području”, poručio je Sulejman Kurbašić, sekretar Crvenog križa Doboj Jug.Broj korisnika kuhinja širom naše zemlje u posljednje vrijeme se povećava što je rezultat visokih stopa inflacije i svjetskih previranja s kojima se naša država teško nosi. Euro-Metali i Euro-Roal kao društveno odgovorne kompanije smatraju da trebaju dati svoj doprinos u ovim izazovnim vremenima te su zahvaljujući uspješnom poslovanju u protekloj godini bili su u mogućnosti donirati sredstva onima kojima je najpotrebnije.

Prema nekim procjenama oko 700 hiljada građana u našoj zemlji živi na granici siromaštva, a podaci Ujedinjenih nacija govore da je svako šesto domaćinstvo siromašno.

Briga o onima koji ne mogu sebi obezbijediti svakodnevni obrok je plemenit posao koji Crveni krst/križ općine Doboj Jug obavlja s velikom posvećenošću i dobrotom. Iz kompanija Euro-Metali i Euro-Roal ističu da su sretni što su mogli dati mali doprinos u tako značajnom društvenom djelovanju te namjeravaju i ubuduće biti na raspolaganju za svaki vid podrške i pomoći ovom projektu.

klix.ba