Zbog jednodnevnog događaja ministrica Turković na Baliju boravila 7 dana

Kao ministrica Turković je na Bali putovala povodom 15. Demokratskog foruma. Prema agendi, događaj je trajao samo jedan dan, a putovanje je trajalo ukupno sedam dana. Utrošeno je 11.437 KM.

Za reviziju financijskih izvještaja ovo ministarstvo dobilo je mišljenje sa rezervom, a za usklađenost sa zakonskim i drugim propisima mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje. U obrazloženju mišljenja sa rezervom za dostavljene financijske izvještaje navedeno je da revizori nisu bili u mogućnosti potvrditi točnost financijskih izvještaja u dijelu stalnih i novčanih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva, dok je kao osnov za mišljenje s rezervom o usklađenosti istaknuto da izdaci u vezi sa otvaranjem novih DKP-ova i izdaci za unajmljivanje vozila nisu u potpunosti realozovani i evidentirani u skladu sa propisima.

Takođe je ukazano i da procedure zapošljavanja i unapređenja, angžiranje osoba po ugovorima o djelu i davanje ovlaštenja za obavljnje drugih poslova nisu bile transparentne i u potpunosti usklađene sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Izvještajem o obavljenoj reviziji za 2022. godinu obuhvaćeno je 46 preporuka, od čega se 11 odnosi na reviziju financijskih izvještaja, dok je 38 preporuka dato zbog utvrđenih neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Tri preporuke se odnose i na financijske izvještaje i na usklađenost. Od ukupnog broja datih preporuka, 30 preporuka se odnose na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identifikovane u prethodnim izvještajima, koje nisu otklonjene u 2022. godini, te su, shodno tome, takve preporuke ponovljene u ovom izvještaju.

bljesak.info