Zastupnik Vinko Marić (BHI-KF) traži da se zbog “viška” Hrvata mijenja zakon o Vladi ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona u petak bi trebala usvojiti prijedlog budućih članova vlade. Međutim, ništa od toga ne bi bilo sporno da taj prijedlog nije u suprotnosti sa Zakonom o Vladi Zeničko-dobojskog kantona jer prijedlog, kojim se želi pogodovati Hrvatima, krši važeći “nacionalni sastav vlade” na štetu Bošnjaka.

Zastupnik BHI-KF Vinko Marić uputio je predsjedavajućem Skupštine ZDK Dejanu Kovačeviću prijedlog za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o Vladi ZDK u kojem traži da se briše stav 4 člana 6. kojem je definisan nacionalni sastav Vlade ZDK.Naime, mandatarka Amra Mehmedić predložila je Skupštini ZDK imena novog saziva Vlade ZDK na kojem se nalazi 6 Bošnjaka, tri Hrvata i dva Srbina, ali Zakon o Vladi ZDK u stavci 4 člana 6 je definisao da nacionalni sastav kantona treba činiti 7 članova iz reda bošnjačkog, dva člana iz reda hrvatskog i dva člana iz reda srpskog naroda. Iz ovog je jasno da je predloženi sastav Vlade ZDK u suprotnosti sa Zakonom o Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Očigledno je da ima više, ali i višak, zainteresovanih zastupnika iz reda hrvatskog naroda za funkcije ministara, a kako bi se svi namirili i sačuvao mir u Šestorci Zeničko-dobojskog kantona, Marić smatra da je to najlakše uraditi izmjenom Zakona.Ipak, on je ovaj svoj prijedlog opravdao na način da predložena izmjena proizilazi iz potrebe da se olakša procedura predlaganja i potvrđivanja Vlade ZDK, a što će, kako kaže, uz poštivanje ustavnog načela o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih omogućiti veći stepen uvažavanja stvarnih kompetencija predloženih kandidata.

Marić je tražio i da se o ovome razmatra po skraćenom postupku, bez nacrta zakona, kako bi se čim prije potvrdila Vlada ZDK i implementirali izborni rezultati.Važno je pomenuti da je ulaskom HDZ-a u vlast Zeničko-dobojskog kantona NiP ostao bez ministarstva, a Demokratska fronta zadržala svoja dva iako je zvanični stav, ujedno i posljednji koji je bio u medijima iz KO DF ZDK, da ne žele biti u vlasti ako je tu HDZ.

O dešavanjima u Šestorci večeras se oglasio i potpisnik koalicije Šestorke u ZDK u ime NES-a Hašim Mujanović.

Za sada nije poznato da li će se o ovome raspravljati kao dodatnoj tački dnevnog reda na narednoj Skupštini ZDK koja će biti održana 23. decembra.

klix.ba