More
  spot_img

  Zaštite od poplava u Industrijskoj zoni Bukva

  Završeni su radovi na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava u Industrijskoj zoni Bukva, koji imaju za cilj osiguranje adekvatne odvodnje slivnih voda i smanjenje rizika od plavljenja industrijskih objekata i lokalne ceste.

  Radovi su se odvijali na lokaciji od preduzeća Štamparija S prema koritu rijeke Tešanjke, te prema Poslovnoj zoni Vila, kao i na lokaciji od Dubaljskog puta do Dubaljskog potoka.

  Podršku u realizaciji ovih aktivnosti su dali i vlasnici parcela, odnosno preduzeća u zoni izvođenja radova. Ovo je ujedno dio aktivnosti koje Općina Tešanj planira u narednom periodu provesti u Industrijskoj zoni Bukva.

  Izvođač radova je bilo preduzeće KM Gradnja doo Tešanj.

  SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

  opcina-tesanj.ba

  spot_img

  Aktuelno

  spot_img

  Povezani članci