More
  spot_img

  Zabranjena muzika uživo i ograničena okupljanja do 21. decembra

  Zabranjuju se javna okupljanja za više od 50 osoba, kao i privatna okupljanja za grupe veće od deset ljudi u ovom entitetu Bosne i Hercegovine

  Sva javna okupljanja za više od 50 osoba, muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, kao i sva privatna okupljanja u grupama većim od deset osoba zabranjuju se na teritoriji Republike Srpske do 21. decembra, odlučio je danas Štab za vanredne situacije u okviru mjera protiv širenja koronavirusa u ovom entitetu Bosne i Hercegovine, prenosi Anadolu Agency (AA).

  Pod privatna okupljanja u grupama većim od deset lica ubrajaju se svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode, navedeno je u saopštenju nakon 64. sjednice Republičkog štaba, kojim je predsjedavao Radovan Višković.

  Zaključkom o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim koronavirusom u RS obavezuju se građani da na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra.

  Od ove obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su djeca mlađa od sedam godina života, lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju, i lica koje obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

  Takođe, u skladu sa ovim Zaključkom građani su obavezni da se u zatvorenim prostorijama, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju i uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo RS” za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

  Nepoštovanje ovih mjera zabrane sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom radu i miru i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

  Takođe, obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da usluge pružaju zaštićeni maskom, obavezno sprovode mjere dezinfekcije, obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih, i pridržavaju se uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo RS” za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

  Do 21. decembra ograničava se radno vrijeme u periodu od 6 do 22 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i drugo), kao i priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i drugo). Ovim Zaključkom, do 21. decembra, u periodu od 22 do 6 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

  Takođe, do 21. decembra. dozvoljene se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera.

  Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama, kao što su subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i slično) dužni su da organizuju svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera, sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance, te da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

  Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija.

  Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su, prema Zaključku, organizovati svoj rad sa građanima tako da na ulazu u službene prostorije ograniče broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa. Takođe, dužni su održavati rastojanje osoba u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

  Pravni subjekti kao i republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

  Nadzor nad sprovođenjem ovog Zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

  Ovaj Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije stupa na snagu danom donošenja.

  Republički štab za vanredne situacije danas je donio i Zaključak o testiranju žrtava nasilja u porodici prilikom smještaja u sigurne kuće na koronavirus. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se JZU “Institut za javno zdravstvo RS” i nadležni centar za socijalni rad /služba socijalne zaštite.

  Republički štab za vanredne situacije danas je donio i Zaključak o donaciji lične zaštitne opreme javnim zdravstvenim ustanovama s ciljem zaštite zaposlenih i prevencije širenja, suzbijanja i otklanjanja koronavirusa. Za realizaciju ovog zaključka zadužen je Fond zdravstvenog osiguranja RS.

  fokus

  spot_img

  Aktuelno

  spot_img

  Povezani članci