Vlast RS-a na idućoj sjednici namjerava nevladine organizacije proglasiti “stranim agentima”

Zatupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske na narednoj sjednici zakazanoj za 26. septembar raspravljat će o nacrtu zakona o djelovanju nevladinih organizacija i sličnih udruženja u RS-u.Nacrt Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija uvršten je na dnevni red sjednice i, ukoliko se usvoji, sve neprofitne organizacije koje se finansiraju iz inostranstva bit će proglašeni “stranim agentima”.

Milorad Dodik je najavio da će ovaj zakon “preuzeti” iz američkog zakonodavstva te na svakom mjestu gdje piše SAD, pisat će Republika Srpska.Ovim Zakonom će se osnovati poseban Registar neprofitnih organizacija osnovanih u RS-u koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog utjecaja.

Također će se “urediti” uslovi i načini obezbjeđenja javnosti rada, te propisuju druga pitanja u vezi sa radom tih organizacija.BANJA LUKADodik: RS će uvesti zakon o NVO identičan američkom i strane organizacije nazvati “stranim agentima”Nacrt zakona predviđa da neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno političko djelovanje niti obavljanje političke aktivnosti.

Političko djelovanje neprofitnih organizacija u smislu ovog zakona podrazumijeva učešće u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate, finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka i sprovođenje političke aktovnosti radi formiranja javnog mnjenja radi postizanja političkih ciljeva.Politička aktivnost označava svaku aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima RS-a ili predstavnicima RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine u smislu formulisanja, usvajanja ili izmjene propisa i politike RS-a ili u smislu političkog o javnog interesa.KLIX.BA OBJAVLJUJE”

Agenti stranog utjecaja” ili nevladine organizacije: Novo polje za Dodikove bitke sa strancimaU Registar, koji bi se trebao formirati u roku od šest mjeseci od stupanja zakona na snagu, upisuju se sljedeći podaci neprofitnih organizacija:ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište osnivača,osnivački akt i rješenje o upisu izdato od nadležnog organa,statut,organi neprofitne organizacijeRegistar neprofirnig organizacija vodit će Ministarstvo pravde RS-a.Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja:ne obilježi promotivni materijal u skladu sa članom 5. ovog zakona,ne podnese prijavu ili prilikom podnošenja prijave ili dopune prijave da netačan podatak u vezi sa upisom u Registar iz člana 6. ovog zakona,ne dostavi dopunu prijave o izvršenim promjenama u roku propisanom članom 8. stav 3. ovog zakona,ne dostavi finansijski izvještaj iz člana 11. ovog zakona (koji će se morati dostavljati svakih šest mjeseci)

Prijedlog ovog Zakona je izazvao zabrinutost kako domaće javnosti, tako i međunarodnih partnera Bosne i Hercegovine.”Nacrt zakona predstavlja još jedan korak u nizu višegodišnjih pokušaja vlasti u RS-u da ograniče slobodu govora, okupljanja i udruživanja i uguše kritiku na sve načine, pa i metodama svojstvenim totalitarnim režimima”, naveli su iz organizacije Kuća ljudskih prava.

klix.ba