Vlada FBiH: Skoro 4,7 miliona KM za uvezivanje staža radnicima rudnika

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom za četiri rudnika uglja iz sastava Koncerna Elektroprivrede BiH odobrava ukupno 4.694.815,15 KM za uvezivanje radnog staža za 131 radnika.

Od ovog iznosa 2.705.147,01 KM odnosi se na uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 75 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 1.989.668,14 KM za 56 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.Rudnici koji su dobili odobrenjeRudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno je uvezivanje radnog staža za 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 769.165,43 KM, a Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj za uvezivanje radnog staža 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje iznos od 901.315 KM.

Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobreno je uvezivanje radnog staža za osam radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 413.845,77 KM, te još 1.442.358,02 KM za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 39 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je 620.820,81 KM za uvezivanje radnog staža za 13 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 547.310,12 KM za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 17 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Realizacija odlukeOvi iznosi bit će isplaćeni iz sredstava zavisnih društava – rudnika uglja u Koncernu EP BiH, a obezbijeđenih Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od 25.5.2021. godine.Za realizaciju ove odluke zaduženi su Elektroprivreda BiH, rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

Danas je, također, dopunjena Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava – rudnici uglja u Koncernu EP BiH

avaz.ba