Viši asistent Pravnog fakulteta u Banjoj Luci suspendovan nakon što je uhvaćen sa studenticom

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr. Radoslav Gajanin donio je rješenje o udaljenju sa radnog mjesta višeg asistenta Pravnog fakulteta Njegoslava Jovića.

Protiv Gajanina će biti proveden disciplinski postupak zbog osnova sumnje na težu povredu radne obaveze i discipline i postupak pred Etičkim komitetom, saopšteno je iz Univerziteta u Banjoj Luci.

U prijedlogu dekana Pravnog fakulteta prof. dr. Željka Mirjanića za udaljenje radnika sa radnog mjesta višeg asistenta, navodi se da svi dokazi ukazuju na neprofesionalno i moralno neprihvatljivo ponašanje radnika, a čime je nanesena ozbiljna šteta Univerzitetu u Banjoj Luci.

Također, dekan Pravnog fakulteta je dostavio i Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka zbog osnova sumnje na težu povredu radne obaveze i discipline kao i zahtjev Etičkom komitetu za utvrđivanje povrede Kodeksa etike Univerziteta u Banjoj Luci.

U saopštenju je naglašeno da Univerzitet u Banjoj Luci još jednom najoštrije osuđuje svaki oblik neakademskog i neprofesionalnog ponašanja svih zaposlenih, te poziva sve one koji imaju saznanja o bilo kakvom obliku nedoličnog ponašanja da isti prijave rukovodstvu Univerziteta i njegovih članica.

Univerzitet će u svakom trenutku preuzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju zaštite integriteta Univerziteta, kao i svih studenata i zaposlenih.

NASTAO OKRŠAJ

Supruga snimila asistenta banjalučkog fakulteta u prevari sa studenticom, uključila se policija

Podsjećamo, društvenim mrežama se širi video koji je objavila supruga višeg asistenta sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u kojem je zabilježila trenutak kada ju je varao sa studenticom.

Klix.ba