Uručena prva donacija hrane bez plaćenog PDV-a u iznosu od 20.000 KM

Udruženje Pomozi.ba danas je primilo prvu donaciju hrane pred istekom roka trajanja na koju neće biti plaćen PDV.Zahvaljujući izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje su usvojene u junu ove godine, ukinut je PDV na doniranu hranu.

Time je omogućeno da hrana u vrijednosti od oko 130 miliona KM na godišnjem nivou ne bude uništena nego donirana za one koji sebi ne mogu priuštiti nijedan obrok dnevno.Danas je uručena i prva donacija hrane udruženju Pomozi.ba.

Elvir Karalić, osnivač Pomozi.ba danas je prilikom uručenja donacije poručio da se u kamionu koji je stigao nalazi se hrana pred istek roka u iznosu od oko 20.000 KM.”Donatori su Bingo, Laktalis, Mi99, Đajić komerc, Gađo komerc, Mig company.

I mnogi drugi su se javili koji u ovom momentu nemaju hranu pred istek roka, ali će imati u narednom periodu kao što je mesna industrija “Ovako” i mnogi drugi koji konstantno pomažu naš rad, a mislim da će sada još više pomagati”, rekao je.On je poručio da u konačnici to će biti od koristi onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Manji dio ove donacije će se distribuirati kroz kuhinje Pomozi.ba, a većinski dio će se preusmjeriti drugim kuhinjama i udruženjima širom Bosne i Hercegovine.”Već sutra hrana kreće prema Banjoj Luci, Prijedoru, Bosanskoj Dubici, Bihaću, Maglaju, Zavidovićima, Mostaru i drugim gradovima”, rekao je Elvir Karalić.

klix.bA