Tešnjak Nedžad Korajlić novi redovni član Evropske akademija nauka i umjetnosti u Salzburgu

Univerzitetski profesor Nedžad Korajlić je zbog svog doprinosa u nauci i upravljanju institucijama u oblasti obrazovanja, postao redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu (Academia Scientiarum et Artium Europaea).

Sigurniji socijalni ambijentU obrazloženju izbora za redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti, posebno je istaknut transnacionalni angažman i nesebična posvećenost širenju znanja i obrazovanja generacija studenata profesora Korajlića, kao i njegov dugogodišnji rad na kreiranju sigurnijeg socijalnog ambijenta i borbe za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kao i u regiji.

Evropska akademija nauka i umjetnosti je međunarodna akademska organizacija, transnacionalna, interdisciplinarna, u koju je uključeno oko 2.000 vrhunskih naučnika i umjetnika koji se bave pitanjima s kojima se suočava savremena Evropa i svijet. Među njenim članovima je i 35 Nobelovaca, kao i papa Benedict XVI.

Akademiju čine vodeći naučnici, umjetnici i donosioci odluka, koji su posvećeni inovativnom istraživanju, interdisciplinarnoj i transnacionalnoj saradnji, kao i razmjeni i širenju znanja. Članovi Akademije biraju se zbog svojih izuzetnih dostignuća u nauci, umjetnosti i upravljanju.

Osnovana je u Salzburgu 1990. godine, inicijativom kardiohirurga Felixa Ungera iz Salzburga, bečkog nadbiskupa kardinala Franza Königa, te politologa i filozofa Nikolausa Lobkowicza, rektora više sveučilišta.Angažiran u najznačajnijim obrazovnim institucijamaIzmeđu ostalih redovni članovi Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu iz BiH su profesori Almir Badnjević, Aida Kulo Ćesić, Izet Mašić, Senka Dinarević, Franjo Topić i drugi.– Ovo je značajno prizananje kako za prof. dr. Korajlića, Univerzitet u Sarajevu, tako i za Bosnu i Hercegovinu – ističu iz CMC-a.

Korajlić je više od 20 godina angažiran na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, a u istom periodu je kao predavač bio angažiran u najznačajnijim obrazovnim institucijama u BiH i zapadnom Balkanu i pojedinim članicama Evropske unije.Redovni je član “American Academy of Forensic Sciences“, Bosanske akademija nauka i umjetnosti – Kulin ban, kao i Internacionalne akademija nauka i umjetnosti u BiH.

Avaz.ba

Izvor: Avaz