Četvrtak, 30 lipnja, 2022
More
  spot_img

  TEŠANJ: Objavljene kandidatske liste za Lokalne izbore 2020

  Centralna izborna komisije Bosne i Hercegovine objavila je preliminarne kandidatske liste za Lokalne izbore 2020. Prema objavljenim spiskovima, ukupno 238 kandidata iz 13 političkih partija borit će se za 25 pozicija članova OV Tešanj. Primjetno je da se na listama nalazi mnogo novih lica, a posebno mladih. U nastavku donosimo objavljeni spisak:

  00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 

  1. AMIR KURTIĆ 
  2. ELMA ĆEMAN 
  3. ESMIR KOTORIĆ 
  4. IRMA HADŽIMEHIĆ 
  5. OMER RAMIĆ 
  6. KENAN KADRIBAŠIĆ 
  7. MERSIDA KARAHMET 
  8. KASIM HUSKIĆ 
  9. NERMINA BAŠIĆ 
  10. ENES HADŽIĆ 
  11. AIDA HALILOVIĆ 
  12. ADEM KURDIĆ 
  13. ZAHIDA ARTUKOVIĆ 
  14. MIRSAD OMIĆ 
  15. FAHRUDIN PEZER 
  16. ALMA HADŽAN 
  17. IZUDIN KARAHMET 
  18. TAIBA OMAHIĆ IREIZ 
  19. ESAD ĆOSATOVIĆ 
  20. VAHDET HRVIĆ 
  21. DŽEVIDA HADŽIKADUNIĆ 
  22. RAGIB PILAV 
  23. LEJLA MUMINOVIĆ 
  24. SEAD MEHIČIĆ 
  25. FIKRET HUKIĆ 
  26. MERIMA SALKANOVIĆ 
  27. VELID JOLDIĆ 
  28. EMINA TATAREVIĆ AGIĆ 
  29. JAKUB ROŠIĆ
  30. ARMIN RAHIĆ

  00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

  1. ENES HODŽIĆ 
  2. ANGELA RAJKOVAČA 
  3. BOBAN KRŠIĆ 
  4. NERMIN DELJKIĆ 
  5. MIRELA BULJUBAŠIĆ 
  6. HASAN GALIJAŠEVIĆ 
  7. ELVIR PILAV 
  8. DŽENAIDA SUBAŠIĆ 
  9. SEDIJA HADŽALIĆ 
  10. ADEM PEZER 
  11. DAJANA BAŠIĆ 
  12. DANIJEL PAŠIĆ 
  13. DANIRA ČAMDŽIĆ 
  14. BESIM SMAILBEGOVIĆ 
  15. HIMZO MEVIĆ 
  16. INDIRA BUKVIĆ 
  17. ZAIM HADŽAN 
  18. SUMEJA KARAHMET 
  19. HARIS KRDŽALIĆ 
  20. HARIS MEHINOVIĆ 
  21. NIZA KAHVIĆ 
  22. MIDHAT IBRAHIMOVIĆ 
  23. ANELA RAMIĆ 
  24. ALIJA ALISPAHIĆ 
  25. ESAD SALKIČEVIĆ 
  26. MAIDA SUBAŠIĆ 
  27. ISMAR ĆERIMOVIĆ 
  28. SABINA NUHBEGOVIĆ 
  29. MUHAMED HODŽIĆ 
  30. FARUK SRKALOVIĆ

  00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 

  1. NURDIN SADIKOVIĆ 
  2. NERMINA ISAKOVIĆ 
  3. MEHMED BEGOVIĆ 
  4. HARIS ALIĆ 
  5. JASMINA HANDŽIĆ 
  6. NIHAD SOLO 
  7. ELDINA DIZDAREVIĆ 
  8. HASAN HANDŽIĆ 
  9. AZRA BEŠLAGIĆ 
  10. FAHRUDIN MEHULJIĆ 
  11. ELVISA DUGALIĆ 
  12. SAMIR HASANBAŠIĆ 
  13. SELMA ALIĆ 
  14. DAMIR BEŠIREVIĆ 
  15. ERNAD DELJKIĆ 
  16. ANIDA ALIĆ 
  17. MURIS IMAMOVIĆ 
  18. FADILA BAŠIĆ 
  19. ADNAN SPAHIĆ 
  20. NERMIN MAHMUTEFENDIĆ 
  21. HANKA KARAHODŽIĆ 
  22. ADNAN HRNJIĆ 
  23. RABIJA KOTORIĆ 
  24. MIRALEM HASANBAŠIĆ 
  25. FERID LIHIĆ 
  26. SALIHA SELMAN 
  27. IBRAHIM HUSIBEGOVIĆ 
  28. JASMINA SOFTIĆ 
  29. ENES AGIĆ 
  30. MUHAMED BAŠIĆ 

  00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ 

  1. SAFET JAŠIĆ 
  2. EMINA BRKA 
  3. BAJRO ROŠA 
  4. ARMINA HODŽIĆ 
  5. NERMIN KOTORIĆ 
  6. BEGZADA BEGANOVIĆ 
  7. SENAD HASANBAŠIĆ 
  8. HARIS JAŠIĆ 
  9. SANJA HALILOVIĆ 
  10. SMAJL HASANIĆ 
  11. NIRMANA BRKIĆ 
  12. DAMIR KADRIBAŠIĆ 
  13. SUNITA ŠAĆIROVIĆ 
  14. HIDAJET HUSANOVIĆ 
  15. JUSUF RAMIĆ 
  16. SADMIRA NUKIČIĆ 
  17. MEHMED ĆEHAJIĆ 
  18. SAMRA MEŠIĆ 
  19. VANESA AGIĆ 
  20. HALIL ŠIŠIĆ 
  21. ADMIRA KOTORIĆ 
  22. MIRSAD HATIBOVIĆ 
  23. ZEKIJA MUJEZINOVIĆ

  01182 SBB 

  1. AMIR PIRO 
  2. SEIDA AHMIĆ 
  3. ARIF MULARIFOVIĆ 
  4. ASIM MAKAREVIĆ 
  5. ALISA RAMIĆ-DUDIĆ 
  6. SENAID HIMZIĆ 
  7. ALMIR MUJKANOVIĆ 
  8. VERNESA BOBARIĆ 
  9. AJNA ALIHODŽIĆ 
  10. IBRAHIM GANJGO 
  11. BEHIRETA KOPIĆ 
  12. HAMDIJA ŠKREBO 
  13. DIJANA MUJANOVIĆ 
  14. MIRZA SARVAN 
  15. MUSTAFA MALIČEVIĆ 
  16. EMINA SUBAŠIĆ 
  17. MIRZET ĆEMAN 
  18. BERINA HRVIĆ 
  19. ALMIR KALABIĆ 
  20. HARIS HRNJIĆ

  00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI 

  1. FAHIR SOLO 
  2. NERMINA BAŠIĆ 
  3. EDIN MAHMUTOVIĆ 
  4. JUSUF MEHIĆ 
  5. ANESA HODŽIĆ 
  6. AMIR ŠARANOVIĆ 
  7. MINKA HANIĆ 
  8. SUBHIJA PRNJAVORAC 
  9. EMA KARAHMET 
  10. SAMIR SIVIĆ 
  11. AMINA MUJKANOVIĆ 
  12. EMIN BRKIĆ 
  13. AMELA HASIĆ 
  14. ELVIR ČAMDŽIĆ 
  15. BEĆIR GARIĆ 
  16. SELMA MANDŽUKIĆ 
  17. SALIH DELIĆ 
  18. JASNA BOTIĆ 
  19. HALID SALKANOVIĆ 
  20. ELVEDIN UNKIĆ 
  21. ŠAHA KRUŠKO 
  22. MIRSAD HALILOVIĆ 
  23. EDINA KARAMOVIĆ 
  24. VAHID ALIĆ 
  25. ĆAZIM ROŠA 
  26. AMILA LJEVAKOVIĆ 
  27. MEDIN SKOPLJAK 
  28. MAJDA SIVIĆ 
  29. HAJRUDIN IREIZ 
  30. LEJLA KARAHODŽIĆ

  01698 DEMOKRATSKA FRONTA 

  1. AMIR GALIJAŠEVIĆ 
  2. ZIBA HASANBAŠIĆ 
  3. ZIJAD RAMIĆ 
  4. EMINA REDŽIĆ 
  5. ENES OGRIĆ 
  6. RAMO KAPIĆ 
  7. BESIM SEJDINOVIĆ 
  8. ALEMA SALTAGIĆ 
  9. ADVIJA MEŠIĆ 
  10. MEHMED ČAMDŽIĆ 
  11. AJLA SALTAGIĆ 
  12. MUSTAFA DURMIŠEVIĆ 
  13. ALMA GALIJAŠEVIĆ 
  14. MEDŽID OSTRVICA 
  15. AHMED RAMIĆ

  01269 RADNIČKA PARTIJA 

  1. ESMIRA KADRIĆ

  02321 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA 

  1. NEDŽAD ARTUKOVIĆ 
  2. EMINA KAŠIBOVIĆ 
  3. MUZAFIR SERHATLIĆ 
  4. MINELA GARIĆ 
  5. ARNES HADŽAN

  02926 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA-NEZAVISNI BLOK 

  1. ŠERIF PLANČIĆ 
  2. ŠERIFA MEŠIĆ 
  3. RIFET BEGOVIĆ 
  4. FADIL HALILOVIĆ 
  5. BERINA BEGOVIĆ 
  6. ALDINA MUMINOVIĆ 
  7. PERO GLAVAŠ 
  8. AMINA HUSKIĆ 
  9. SENIJA HADŽAN 
  10. HIDAJET ĆEMAN 
  11. MERSIJA ARTUKOVIĆ 
  12. AMAR HAKANOVIĆ 
  13. MEDINA LJEVAK 
  14. ALIJA TURKEŠ 
  15. IZUDIN VEZIROVIĆ

  00027 HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH 

  1. ANTO PEŠIĆ 
  2. DALIBORKA GLAVAŠ 
  3. DANIJEL PEŠIĆ 
  4. KRISTINA BLAŽEVIĆ 
  5. TONISLAV BODULICA

  02320 PLATFORMA ZA PROGRES 

  1. EMIR GALIJAŠEVIĆ 
  2. DAMIRA ČAMDŽIĆ 
  3. SANEL KAŠIBOVIĆ 
  4. EHLIMANA AHMETOVIĆ 
  5. SEDIN OMERBAŠIĆ 
  6. NERMINA ČAJIĆ 
  7. ADMIR KARAMOVIĆ 

  00513 STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH 

  1. SINAN ROŠA 
  2. AZRA ŠIŠIĆ 
  3. HUSEJIN MEHULJIĆ 
  4. NIJAZ TURALIĆ 
  5. BEGAJETA KARAHODŽIĆ 
  6. KASIM BUREJIĆ 
  7. NEFA GALIJAŠEVIĆ 
  8. RAJIF LJEVAKOVIĆ 
  9. SALIHA ŽIŽO 
  10. ATIF KRKALIĆ 
  11. ĐULKA ČAMDŽIĆ 
  12. RAMO MEHIĆ 
  13. VAHIDA DELIBEGOVIĆ 
  14. HUSEJIN ĆERIĆ 
  15. ADEM PILAV 
  16. ZEHRA DELIBEGOVIĆ 
  17. SULJO ČAMDŽIĆ 
  18. FIKRETA KOKIĆ 
  19. REZAK MEŠINOVIĆ 
  20. MURADIF BOŠNJAK 
  21. SADIJA AGIĆ 
  22. HALID GARIĆ 
  23. EDINA ARTUKOVIĆ 
  24. SALIH KALABIĆ 
  25. MIRSUDIN HATIBOVIĆ 
  26. MIRSADA AGIĆ 
  27. ŠAHDO BOŠNJAK
  spot_img

  Aktuelno

  spot_img

  Povezani članci