Skupština ZDK-a usvojila budžet za 2023. u iznosu od 540.582.580 KM

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (SZDK) usvojila je većinom glasova i po skraćenom postupku Budžet za 2023. godinu u iznosu od 540.582.580 KM.Kako je u obrazloženju istakla ministrica finansija Dženana Čišija, budžet za ovu godinu, u kojem su ukupni rashodi i izdaci planirani na iznos od 536.301.950 KM, iznos od 4.280.630 KM planiran je za pokriće akumuliranog deficita.

Budžet veći za 10,49 posto- Budžet je veći za 50.280.630 KM ili 10,49 posto, u odnosu na posljednji rebalans iz decembra 2022. godine. Iz prethodne godine su prenesena sredstva doznačena od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu otprilike od 23.500.000 KM, kao i očekivana sredstva od istog izvora u iznosu od 31.878.226 KM.

Na plate i socijalna davanja iz budžeta je planirano 65,28 posto ukupnog budžeta, a samo za porodilje planirano je 45,9 miliona KM. Za kapitalna ulaganja i transfere planirano je oko 9,37 posto ukupnog budžeta. U ovoj godini nije planirano kreditno zaduženje – istakla je Čišija.Napomenula je da je ovakav budžet dobio i pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva za finansije.Advertisement0 seconds of 0 seconds 

Zastupnik SDA i bivši premijer Vlade ZDK Mirnes Bašić istakao je kako nisu ulagali amandmane na budžet i da mu ne žele tražiti mane, već čestitati i zaželjeti novoj Vladi da realizira sve planirano pa i u većem obimu od planiranog.

SDA glasala protiv- Meni je drago da su kroz budžet nastavljene sve politike iz prethodnog perioda. To se vidi – podvukao je Bašić, napomenuvši da “niko nije spomenuo povećanje plata radnicima”. Povećanje plaća budžetskim korisnicima nije predviđeno usvojenim budžetom.

Predsjednik Kluba SDA Alija Ogrić poručio je da zbog skraćene procedure u kojoj je usvajan ovogodišnji budžet te činjenice da nije planirano uvećanje plaća, zastupnici te stranke neće podržati predloženi budžet.Budžet je usvojen s 23 glasa za, devet protiv (SDA) te jednim suzdržanim glasom (zastupnik Ramo Isak, NES).

Klix.ba