Rekonstrukcija lokalne ceste LC-17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka

Odlukom Općinskog vijeća Tešanj usvojenoj na 6. redovnoj sjednici utvrđen je javni interes Općine Tešanj za rekonstrukciju lokalne ceste LC-17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka.

Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj provodi postupak potpune eksproprijacije u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Rekonstrukcija lokalne ceste obuhvata katastarske općine: Tešanjka, Lepenica, Novo Selo i Medakovo, a za istu su već obavljene pripremne radnje vezane za premjeravanje zemljišta za više od 100 parcela koje su predmet Odluke, a nakon toga održani su uviđaji na licu mjesta u postupku eksproprijacije parcela potrebnih za rekonstrukciju lokalne ceste.

Sredstva za eksproprijaciju parcela osigurana su u budžetu Općine Tešanj, a sredstva za izgradnju objekata osigurat će JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar.

opcina-tesanj.ba