Prve hadžije iz BiH polaze 12. juna, najstariji ima 84, a najmlađi 15 godina

5

U skladu sa Protokolom koji je potpisan s Ministarstvom hadža Kraljevine Saudijske Arabije, ove godine u organizaciji Ureda za hadž i umru iz BiH putuje 2.200 hadžija.

U taj broj je uračunato i rukovodstvo hadža, odnosno vodiči i ljekarska ekipa.Povećanje broja je omogućeno povratkom na ranije organizacijske postavke,jer je ovogodišnji hadž organizovan bez ograničenja koje je donosila pandemija virusa korona.

Broj ovogodišnjih hadžija čini 54 posto muškaraca i 46 posto žena, dok najstariji hadžija ima 84, a najmlađi 15 godina. Hadžije su podijeljene u 47 grupa, a za Medinu će odlaziti s dva leta dnevno 12., 13., 14. i 15. juna.

Raspored letova:avion Sarajevo – Medina 12. juni 2023. u 6:00 satiavion Sarajevo – Medina 12. juni 2023. u 17:35 satiavion Sarajevo – Medina 13. juni 2023. u 4:30 sati avion Sarajevo – Medina 13. juni 2023. u 16:00 satiavion Sarajevo – Medina 14. juni 2023. u 3:00 satiavion Sarajevo – Medina 14. juni 2023. u 18:00 satiavion Sarajevo – Medina 15. juni 2023. u 5:00 sati avion Sarajevo – Medina 15. juni 2023. u 18:00 sati

Povratak je planiran na isti način, s apo dva leta dnevno, od 5. do 8. jula.

Klix.ba