POTPISANI UGOVORI ZA START UP

Dana 14.12.2022. godine, u sali općinskog vijeća Općine Tešanj, potpisano je 6 ugovora između TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, koju zastupa direktor, gospodin Edin Ibrahimović, sa kandidatima čije su aplikacije zadovoljile kriterije Komisije za procjenu poslovnih ideja o dodjeli grant sredstava za start-up u okviru TECH – LAB projekta. Obezbijeđena je podrška za pokretanje novih firmi na području općine Tešanj.

Savjetodavna i financijska podrška razvoju biznisa je dio projektnih aktivnosti projekta TECH-LAB. Projekat TECH-LAB finansiran je u okviru projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“. Projekat TECH-LAB ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Agencija za razvoj općine Tešanj će kao implementator projekta TECH-LAB imati najvažniju ulogu u provedbi i koordinaciji svih aktivnosti, te će pratiti izvođenje svih aktivnosti, pratiti dostizanje indikatora i ostvarivanja ciljeva projekta. Agencija za razvoj općine Tešanj aktivno će učestvovati u pružanju usluga mentorstva za nove start-up poslovne ideje.

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima sa područja Općine Tešanj iznosi 47.917,00 KM.

Ugovore su potpisali: Amer Hamzić (poslovna ideja: AME transport), Zumra Hajrić (poslovna ideja: Plastenička proizvodnja i pčelarstvo), Enesa Ćarić (poslovna ideja: Igraonica za djecu), Miralem Kajmić (poslovna ideja: obrada metala – INOX), Elvir Čaušević (poslovna ideja: Vodoinstalaterska radnja) i Ibrahim Muminović (poslovna ideja: Građevinska radnja).

Kandidat Ibrahim Muminović izjavio je da se građevinski poslovi u njegovoj porodici prenose sa koljena na koljeno. Njegova želja je bila da kako on kaže, ozbiljnije se pristupi poslu, te je odlučio da sam otvori svoju firmu. Za taj poslovni poduhvat, potrebna mu je bila određena financijska podrška, zato se odlučio prijaviti na Javni poziv TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, za odabir korisnika za učešće u programu savjetodavne i financijske podrške razvoju biznisa u okviru TECH-LAB projekta. Njegova aplikacija je zadovoljila kriterije komisije, te je stekao uslov za dodjelu bespovratnog granta, kojeg će, kako je i naveo iskoristiti za kupovinu opreme, prvenstveno, mašine, koje su mu nepohodne za rad.

Kandidatkinja Zumra Hajrić izjavila je da se plasteničkom proizvodnjom bavi već duži niz godina, te da planira dodatno da se usavrši iz područja plasteničke proizvodnje, koja, prema riječima Zumre, zahtijeva dosta ulaganja kako bi se uskladila sa našim prostorima. Bude teških perioda u proizvodnji, sa kojima se Zumra mora dodatno izboriti, a za to joj je dobrodošao grant.

Dženita Hopić, ispred TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, izjavila je da se navedena aktivnost u okviru projekta TECH-LAB sastojala iz 3 faze: priprema i objava Javnog poziva za Start-up, pripremanje biznis planova kandidata koji su se prijavili na Javni poziv i uspješno prošli trodnevnu obuku SYB – start improve your business, zatim je slijedila ocjena biznis planova od strane Komisije za procjenu poslovnih ideja i na kraju je upriličeno potpisivanje ugovora sa kandidatima koji su stekli sve uslove za to.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).