POMJERA SE GRANICA ZA ODLAZAK U PENZIJU: SVE VIŠE ZEMALJA PRODUŽAVA RADNI VIJEK

Već nekoliko godina unazad na snazi je trend pomijeranja starosne granice za odlazak u penziju.

Razloga za to ima nekoliko, a stručnjaci najčešće ističu da je glavni razlog taj što je životni vek ljudi sve duži i što se, na primjer u slučaju Nemačke, vremenom otkrivaju manjakvosti tamošnjih penzionih sistema. U EU se sada radi uglavnom do 65. godine, ali postoje zemlje koje su granicu podigle do 67 ili 68 godina.

Na sličan način se pomijera i starosna granica u Srbiji, te se od 1. januara 2023. godine za žene u Srbiji pomijera starosna granica za odlazak u penziju na 63 godine i 6 mjeseci.

Istraživanje finskog Centra za penzije Finske je pokazalo da će Evropljani do kraja ove decenije raditi i posijle 70. godine.

Pored same Finske, na spisku zemalja koje eksperimentišu sa ovim modelom su i Kipar, Danska, Grčka, Italija, Holandija, Portugal i Slovačka.

Slična situacija je i u Srbiji i u regionu.

Slična situacija je i u Srbiji i u regionu. U Srbiji prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju starosna granica za žene pomijera se svake godine, od 2014. godine, kako bi došlo do izjednačavanja godina života žena i muškaraca 2032. godine. Slični prelazni period je na snazi i u Hrvatskoj, koji traje do 2029. godine, dok je u Crnoj Gori i Sloveniji ta granica već izjednačena.

Žene u Srbiji od 1. januara 2023. godine moći će da idu u penziju sa navršene 63 godine i šest mjeseci života. Uslovi za penzionisanje muškaraca se neće mijenjati, pa će granica za njihov odlazak u penziju ostati na 65 godina starosti.

Od 2014. godine, prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, se za žene svakog 1. januara mijenjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomijera u rasponu od dva mjeseca do šest meseci godišnje. Tako će biti sve do 2032. godine kad će žene moći da idu u penziju sa 65 godina starosti kao muškarci.

Nova pravila važe i ukoliko građani žele da idu u prevremenu penziju, a promjena se odnosi i na muškarce i na žene. Ove godine muškarci mogu da idu u prevremenu penziju sa 40 godina staža i najmanje 59 godina i šest mjeseci života, a žene sa 39 godina i osam mjeseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života. Od 1. januara 2023. godine ove granice će se pomjeriti za još 6 meseci.

Situacija u regionu

Pravo na starosnu penziju građani Hrvatske stiču kada navrše 65 godina i 15 godina radnog staža. U prelaznom periodu od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na penziju sa manje godina u ovoj zemlji.

U BiH, od 1. januara ove godine važe nova pravila za odlazak u penziju. U Federaciji BiH je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano da se za ostvarenje prijevremene starosne penzije se od 2015. svake godine pomijera, do 2025. godine kada će uslov biti za oba pola 65 godina.

U Crnoj Gori se stiče pravo na starosnu penziju kad se napuni 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

U Sloveniji je starosna granica za oba pola 65 godina, ali u penziju mogu ići i mlađi uz uslov da imaju 40 godina radnog staža, ali ne prije 60. godine života.

Evropa

U većini zemalja članica EU, prema podacima finskog Centra za penzije, starosna granica za odlazak u penziju je 65 godina. Ipak, Španija, Njemačka i Francuska su povećale granice sa 65 na 67 godina, dok Britanija i IRska imaju cilj da se u penziju ide sa 68 godina.

Takođe u Evropi se sve više čuju i zahtevi da se radi do 70. godine, i to najviše iz Njemačke.

CHI