Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

Radovi na izgradnji Koridora 5C odvijaju se na više gradilišta, a u posljednje vrijeme posebno su izraženi na dionici Nemila – Vranduk, dužine 5,67 kilometara gdje radove izvodi turska firma HGG Insaat Anonim Sirketi.

Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu
Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

Dionica Nemila – Vranduk se s jedne strane nastavlja na dionicu Poprikuše (Žepče) – Nemila, a s druge strane na dionicu Ponirak – Vranduk, i prva je dionica koja se iz brdovitog dijela spušta ka ravnici, odnosno pojasu magistralnog puta M-17 gdje su itekako vidljivi radovi proteklih mjeseci, a koji će znatno jeftinije koštati nego da se izvode u brdovitim predjelima.

Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu
Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

Na ovoj dionici, u toku su radovi na čišćenju terena, izradi pristupnih puteva, geoistražni radovi kao i radovi na iskopu i nasipanju na dijelu izmještene ceste magistralnog puta M-17.

Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu
Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

Ugovor o gradnji ove dionice potpisan je 28. februara ove godine, a rok izgradnje dionice je 24 mjeseca. Finansijska konstrukcija osigurana je ugovorom o zajmu koji je sklopljen s Kuvajtskim fondom za Arapski ekonomski razvoj (KFAED).

Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu
Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

Prema informacijama Autocesta FBiH, autocesta dužine 5,67 kilometara je projektovana s dva pojasa odvojena kolnika koji će imati vozne trake širine 3,75 metara te zaustavnu traku od 2,5 metara. U sklopu nje bit će građeni vijadukt Stara Stanica dužine 38 metara i četiri podvožnjaka.

Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu
Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

Na izmještenom dijelu magistralne ceste, na potezima gdje trasa magistrale dolazi u koliziji s rijekom Bosnom gradiće se dva mosta M1 i M2 oba dužine 185 metara, a planirana je i gradnja jednotračne raskrsnice u naselju Nemila.

Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu
Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

U sklopu dionice planirana je i regulacija rijeke Bosne kroz naselje Nemila u dužini od 3 kilometra.

Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu
Pogledajte radove na izgradnji autoputa kroz Nemilu

Ukupna vrijednost investicije je 113.990.662 KM, a moguće su djelimične izmjene projekta i obuhvata ugovora o građenju zbog optimizacije trase autoceste.

KLIX