Pogledajte radove na autocesti koju je privreda Tešnja čekala godinama

Izgradnja dionice Putnikovo Brdo – Medakovo kod Tešnja počela je prije nekoliko mjeseci čime su privrednici u Tešnju, ali i cijela privreda BiH ovog kraja počei slaviti “drugi rođendan”.Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru 5C, dionice Putnikovo Brdo – Medakovo dužine 8,5 kilometara potpisan je 11. novembra prošle godine, a vrijednost ugovora je 167.962.555 miliona eura sa PDV-om s rokom završetka gradnje od 24 mjeseca.

Ova dionica predstavlja preokret razvoja privrede u Tešnju koja je ujedno i jedna od najrazvijenijih privrednih općina u Bosni i Hercegovini, a s obzirom da se Tešnja nalazi na međuentiteskoj liniji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ova dionica će olakšati transport roba, ali i radnika koji u velikom dijelu iz Republike Srpske rade upravo u Federaciji.

Sličnog mišljenja je i Damir Numić, vlasnik kompanije Green Light koja se bavi i transportom roba na relaciji BiH – Evropska unija”Koridor 5C je bio preduslov za razvoj ekonomskih sredina pa i Tešnja. Pojednostaviće se protek roba, usluga, ali i ljudi. Mi smo uvijek bili izolovani, a sada ćemo dobiti na pravom značaju.

Kao uspješna sredina, ekonomski, imamo šta pokazati i turistički i poslovno. Ova trasa će nam olakšati transport, imat ćemo brži transport, ali i manju amortizaciju i potrošnju vozila”, izjavio je Numić.

Kazao je kako dosta uposlenika ima i iz gradova BiH koji su današnjim cestama od Tešnja udaljeni po 3-4 sata vožnje, ali da će se to promijeniti izgradnjom Koridora 5C s obzirom da će do Tešnja stizati 2-3 puta brže nego danas.Izgradnja ove dionice će se finansirati sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

klix.ba