POČINJU RADOVI NA AUOPUTU Vc U TEŠNJU

Počinju prvi radovi na dionici Koridora Putnikovo Brdo-Medakovo

U Općini Tešanj smo u posljednje 2,5 godine radili na eksproprijaciji 600 parcela na dionici Putnikovo Brdo-Medakovo, na planiranju i projektovanju, te obezbjeđenju potrebnih dozvola.

Danas smo Autocestama predali potrebnu dokumentaciju i izvođači mogu početi prve radove!!!Završetkom Koridora, općina Tešanj će biti dio mreže evropskih puteva, a to znači novu fazu razvoja za Tešanj u narednim decenijama.

Želim se zahvaliti građanima i mjesnim zajednicama koji su sudjelovali u ovom procesu, a posebno mojim saradnicima koji su direktno radili na ovom poslu.

Radi se o dionici dugoj 8,5 km, sa 7 mostova i 2 petlje, ukupne vrijednosti 143 miliona eura.Izvršni direktor za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH Ešef Džafić je naglasio da je obezbijeđena građevinska dozvola, te potpisani ugovori sa izvođačem i nadzorom.

Zahvalio se općini Tešanj, Načelniku i saradnicima na uspješnoj saradnji.U narednim danima počinju pripremni radovi za gradnju Koridora 5c kroz općinu Tešanj.

Svi radovi bi na dionici Putnikovo Brdo-Medakovo prema ugovorenim rokovima trebali biti završeni do kraja 2025. godine. Gradilište se već organizira, a prvi radovi će podrazumijevati postavljanje šipova na lokacijama gdje se grade nadzemni objekti.

Na današnjem sastanku, osim predstavnika Općine Tešanj i JP Autoceste FBiH, prisustvovali su i predstavnici izvođača, firme Euroasfalt i nadzora.

Općina Tešanj