Penzije u Federaciji povećane za 5,15 posto

Vlada Federacije BiH na hitnoj telefonskoj sjednici donijela je odluku o povećanju penzija za još 5,15 posto u odnosu na ranije akontativno usklađivanje, a što je ukupno povećanje od 16,25 u ovoj godini.Ovo usklađivanje primjenjivat će se retroaktivno od 1. januara ove godine.

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom usklađivanju penzija u skladu sa članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te je zadužila Federalni zavod PIO da izvrši dodatno usklađivanje penzija za 2023. godinu u iznosu od 5,15 posto počev od 1.1.2023. godine, a što sa akontativnim usklađivanjem od 11,1 posto ukupno iznosi 16,25 posto.

Ovo je najveći pojedinačan rast penzija u Federaciji BiH do sada.Riječ je o petom povećanju penzija u posljednih godinu dana u Federaciji BiH.Najniža penzija krajem 2021. godine iznosila je 382 KM, a nakon ovog povećanja od 5,15 posto, odnosno redovnog usklađivanja za 16,25 posto, ona bi trebala biti 517,3 KM. To je rast od 135,3 KM ili 35,42 posto.

Također, na kraju 2021. godine zagarantovana penzija je iznosila 478,91 KM. Nakon svih usklađivanja, trebala bi da iznosi 618,3 KM, što je u odnosu na decembar 2021. povećanje od 139,4 KM, odnosno 29,11 posto.

Razlika današnjeg povećanja od 5,15 posto u odnosu na akontativno, penzionerima će biti isplaćena retroaktivno, računajući od 1. januara ove godine.

avaz.ba