Ovo je osam uslova za BiH iz preporuke Evropske komisije za kandidatski status

Evropska komisija će danas dati preporuku za kandidatski status Bosni i Hercegovini uz osam uslova koji su postavljeni pred nas.

U preporuci se navodi da moramo preduzeti sljedeće korake ukoliko želimo napredovati na evrointegracijskom putu:

  • Prioritetno je usvojiti izmjene i dopune postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću
  • Usvojiti novi zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine
  • Usvojiti zakon o sprječavanju sukoba interesa
  • Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala
  • Odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funkcionisanje sistema azila
  • Osigurati zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja
  • Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima
  • Osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU

U junu 2022. su, na insistiranje Austrije i Slovenije, zemlje zaključile da su spremne dati kandidatski status BiH, ali da im je potreban izvještaj Evropske komisije i preporuka, što bi danas uskoro trebalo i da se desi.

Nakon toga, o kandidatskom statusu će Vijeće Evropske unije, odnosno sve članice jednoglasno donijeti odluku u decembru ove godine.

Od BiH je zatraženo da radi na reformama te je navedeno nekoliko prioriteta, a očekuje se da bi u decembru mogli dobiti pozitivan odgovor članica s obzirom na to da se radi o identičnoj formuli preporuke EK kao što je bio slučaj sa Ukrajinom i Moldavijom.

Ranije iskustvo govori da bi članice mogle postaviti i dodatne zahtjeve, no kandidatski status je skoro pa izvjestan.

Ovo je osam uslova za BiH iz preporuke Evropske komisije za kandidatski status
Ovo je osam uslova za BiH iz preporuke Evropske komisije za kandidatski status

izvor : klix.ba