Obavijest o sprovođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Tešanj – proljetna faza 2021

Obavještavaju se građani i pravna lica općine Tešanj da će se u periodu od 30.05. do 04.06. sprovoditi obavezna  preventivna sistematska deratizacija, koju izvode specijalizovane ekipe firme SANACIJA 3D.

Pozivaju se građani na punu suradnju u cilju uspješnog sprovođenja akcije, koja ima veliki javnozdravstveni značaj.

Postavljenu masu ne dirati, jer je zatrovana, što je i vidno obilježeno.

U slučaju trovanja koristiti Antidot Vitamin K i javiti se u najbliži Dom zdravlja.

Za sve eventualne sugestije i nejasnoće obratiti se na telefon 033 84 25 63