Novi predsjednik Upravnog odbora Opće bolnice Tešanj je Mirsad Hadžić

Općinsko vijeće Tešanj privremeno je imenovalo predsjednika Upravnog odbora Opće bolnice Tešanj Mirsada Hadžića.

Predsjednik Upravnog odbora Semir Sejdinović je dostavio zahtjev 18.01.2023.godine za razrješenje iz ličnih razloga.

Za Predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Opća bolnica“ Tešanj, imenuje se Mirsad Hadžić, dipl.ecc.Predsjednik Upravnog odbora se imenuje na period od najviše tri mjeseca i isto se ne može ponoviti, objavljeno je u Službenom glasniku Općine Tešanj.

Radio Zos