Kriminal u izgradnji autoceste u BiH: Trebali napraviti 275 km, napravili 114

Od planiranih 275 kilometara autoceste od sjevera do juga BiH izgrađeno je 114 kilometara. U posljednje vrijeme sve glasnije u javnosti se mogu čuti osim o sporoj izgradnji autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu, i sumnje na kriminal i enormno povećanje troškova gradnje.

Godinu dana nakon probijanja roka izgradnje poddionice Koridora V-C Vranduk – Ponirak dužine 5,3 kilometara još se ne nazire završetak posla.

Umjesto detaljnog pojašnjenja nadležnih, u javnosti smo dobili novinarsku priču u kojoj autor navodi da su troškovi na navedenoj poddionici znatno povećani, ali i to da je zadokumentovan niz manipulacija koje su trenutno predmet interesovanja istražnih organa.

“More je činjenica podastrto, konkretni podaci, pokazatelji, brojevi, a mnogo toga što imam u posjedu čak nisam ni mogao iznijeti budući da je to sve opširno zadokumentovano kada je riječ o, najblaže rečeno, manipulacijama kod izgradnje ove dionice”, kaže Amil Dučić, novinar portala Fokus.ba.

Na ovoj poddionici angažovana je jedna strana i jedna domaća kompanija. Nekoliko kilometara dalje, na poddionici Poprikuše – Nemila, gdje je angažovana još jedna strana kompanija, inspekcije i istražni organi imaju pune ruke posla.

Iako je zadokumentovan rad mimo važećih zakona, to ne ometa normalan rad i ostvarivanje višemilionskog profita.

“Na osnovu dosadašnjeg iskustva mi slobodno možemo reći da je BiH el dorado za strane kompanije koje ne moraju da poštuju zakone i koje mogu da rade šta hoće, koje institucije ili ljudi koji su u institucijama dobro štite. U Autocestama FBiH kategorički odbacuju sve navode. U odgovoru na naš upit, kada je u pitanju poddionica Vranduk-Ponirak, ističu da je Uprava projektiranje vratila u nadležnost investitora i angažovala novu firmu da projektuje, ne više firmu iz Grčke koju je ranije angažovao izvođač”, kaže Prof. dr Samir Lemeš, Eko forum Zenica.

Pored toga, dodaju u Autocestama, kao dodatnu podršku, angažovani su neovisni stručnjaci iz Austrije da naprave izvještaj o svim prethodnim geotehničkim elaboratima i izvještajima.

Kriminal u izgradnji autoceste u BiH: Trebali napraviti 275 km, napravili 114
Kriminal u izgradnji autoceste u BiH: Trebali napraviti 275 km, napravili 114

izvor : crna-hronika.info