Kompanija za proizvodnju municije “Igman” iz Konjica zaposlila 350 novih radnika

Kompanija Igman Konjic je nedavno donijela odluku o prijemu 350 novih radnika u radni odnos na godinu dana, a riječ je o jednostavnim poslovima na mašinama i postrojenjima.U javnom oglasu, koji je objavljen 14. juna ove godine, kompanija traži 350 izvršilaca na određeno vrijeme, odnosno na godinu dana.

Riječ je o radnom mjestu Radnik za jednostavne poslove (poslužilac mašina i postrojenja) za koji je jedan od uslova najmanje završena četiri razreda osnovne škole.U pozivu nije navedeno šta je razlog povećanja broja zaposlenika za nekoliko stotina, a direktor Đahid Muratbegović je istaknuo opće uslove i potrebniu dokumentaciju za apliciranje.

Nakon provedene konkursne procedure, 350 radnika je i primljeno u radni odnos, a odluku je potpisao direktor.Ova kompanija je također u aprilu ove godine raspisala konkurs za prijem u radni odnos 24 osobe na poslovima referenta za plan, analizu i kontrolu troškova, finansijskog knjigovođe, čuvara, referenta nabavke i kontrole alata, podešivača mašina, metaloglodača, mašinbravara, metalostrugara, referenta za obradu rezultata ispitivanja, tehnologa čaure i tehnologa laboracije.

Kasnije je obustavljeno održavanje pismenih i usmenih ispita u vezi sa prijemom u radni odnos na ove pozicije, a što je prije mjesec ponovo nastavljeno.Kompanija postoji od 1950. godine po odluci Josipa Broza Tita i danas proizvodi vojno i lovačko streljivo različitih kalibara. “Igman” je u većinskom vlasništvu Vlade FBiH (51 posto), a 49 posto je u privatnom vlasništvu.”

Igman” trenutno zapošljava više od 1.300 ljudi, a među kojima je 700 žena koje rade na manje teškim poslovima, odnosno poslovima koji zahtjevaju preciznost, a ne veliki fizički napor. Odluku o novim zaposlenjima i spisak primljenih radnika možete pročitati ovdje.

klix.ba