Kolektiv JZU Dom zdravlja Tešanj bogatiji za specijalistu kliničke radiologije

Dana 15.09.2022 godine uposlenik JZU Dom zdravlja Tešanj, dr. Damir Čamdžić položio je specijalistički ispit iz kliničke radiologije u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje specijalista kliničke radiologije.

Petogodišnji specijalistički staž je obavljao u UKC Sarajevo. Ovim je Dom zdravlja Tešanj postalo jači za specijalistu kliničke radiologije, a to će u daljem radu doprinositi poboljšanoj usluzi i većem zadovoljstvu pacijenata.

Damir Čamdžić je rođen u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio u Tešnju, a Medicinski fakultet u Tuzli. Uposlenik je Doma zdravlja Tešanj od 2014. godine, gdje je radio na poslovima doktora medicine u SHMP i Službi porodične medicine.

Kolektiv JZU Dom zdravlja Tešanj bogatiji za specijalistu kliničke radiologije
Kolektiv JZU Dom zdravlja Tešanj bogatiji za specijalistu kliničke radiologije

izvor : zosradio.ba