Kako je raskrinkano falsifikovanje dokumenata Hrvatske u režiji budućeg ministra pravde BiH Davora Bunoze

Davor Bunoza (HDZ) danas bi trebao biti imenovan za ministra pravde BiH, a on se od jučer nalazi u centru afere u vezi s krivotvorenjem službenih dokumenata Republike Hrvatske prilikom jednog tendera Autocesta FBiH.

Davor Bunoza je partner u Advokatskoj kancelariji “Paponja-Bunoza” i sada je pod optužbom (ne institucija) da je sa svog e-maila dostavljao falsifikovane dokumente u Autocestama FBiH.

Naime, on se navodno u ime Unipromet d.o.o. iz Čačka, 01.09.2020. godine e-mailom obratio Autocestama FBiH i dostavio im, prema tvrdnjama hrvatskog Ministarstva, krivotvoreni dokument koji je navodno izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, u kojem se navodno osporava certifikat, koji je dostavio Coning d.o.o. iz Sarajeva, vođa sarajevskog konzorcija.Ministarstvo je kasnije potvrdilo da se radi o falsifikatu.

Bunoza je, naime, prilikom jednog tendera u JP Autoceste FBiH, u spis stavio navodni certifikat hrvatskog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nakon što su konkurenti firme koju je on zastupao, putem firme Korekt d.o.o. Sarajevo, zatražili izjašnjenje Ministarstva, dobili su odgovor da je advokat Bunoza upotrijebio – krivotvoreni dokument.Slučaj koji je otkrila Etika.ba je nazvan “Bukobran”, a riječ je o tenderu JP Autoceste FBiHza izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi –Visoko. Tender je bio vrijedan 10.800.000,00 KM.

Dionica autoceste A1 Podlugovi – Visoko puštena je u saobraćaj u junu 2005. godine, međutim prilikom projektovanja i izgradnje nije uzet u obzir negativni uticaj autoceste sa aspekta buke, odnosno nisu izgrađeni zidovi za zaštitu od buke.

Vremenom se pokazalo da su bukobrani potrebni na ovoj dionici.

01.11.2019. godine – 23.12.2021. godineNa navedeni tender ponude su predala tri ponuđača, UNIPROMET d.o.o. Čačak, Srbija, FRACASSO-RI d.o.o. Rijeka, Hrvatska, te grupa ponuđača CONING d.o.o. Sarajevo i EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo.Od trenutka pristizanja ponuda 01.11.2019.godine pa sve do zaključenja ugovora o izvođenju radova dana 23.12.2021.godine je prošlo skoro 26 mjeseci.

Najpovoljniji izvođač je počeo sa izvođenjem radova u januaru 2022.godine, sa postavljenim rokom od 11 mjeseci za završetak radova.14.04.2022. godineUred za razmatranje žalbi (URŽ) poništava već potpisani ugovor o izvođenju radova između JP Autoceste FBiH i najpovoljnijeg ponuđača.

25.05.2022. godineJP Autoceste FBiH i najpovoljniji ponuđač pokreću odvojene upravne sporove protiv odluke Ureda za razmatranje žalbi pred Sudom BiH. Po dinamici rada Suda BiH, sudije koje su dodijeljene za rad po pokrenutim sporovima će predmete uzeti u rad u aprilu 2023. godine. Od tog trenutka će proći još godinu dana do donošenja presuda, što će biti sredina 2024. godine.Kako je razotkriven falsifikovani dokumentFirma Kohlhauer je ta koja je otkrila da je advokat Davor Bunoza Autocestama FBiH dostavio falsifikovanu potvrdu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske.

Naime, firma Kohlhauer je pisala Ministarstvu u Hrvatskoj i pitala kako je moguće da su mogli takvu potvrdu izdati kada je opšte-poznato u Evropi da je jedino standard EN 14388:2005 validan, na šta je Ministarstvo odgovorilo da je dokument koji je odvjetnik Davor Bunoza dostavio Autocestama FBiH krivotvoren dokument i da Ministarstvo nikad takvo što nije izdalo.Na ovom linku možete pročitati prepisku između firme Kohlhauer i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske.Na ovom linku čitaoci mogu pogledati originalni i krivotvoreni dokument i samostalno izvršiti upoređivanje.

klix.ba