Još jedno međunarodno priznanje za Tešnjaka Bajruzina Hajru Planjca

Na adresu jednog od najprevođenijih savremenih bosanskohercegovačkih pisaca za djecu i omladinu Bajruzina Hajre Planjca, koga je Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nominovala ove godine za nagradu Astrid Lindgren-najveću nagradu na svijetu za književnost za djecu i omladinu, stiglo je obavještenje da je Upravni odbor Međunarodne istraživačke akademije nauka i umjestnosti sa sjedištem u Beogradu, a na prijedlog tročlane komisije u sastavu: prof. dr Vladica Ristić, redovni član Akademije, predsjednik, prof. dr Slobodanka Đolić, redovni član Akademije i prof. dr Marija Maksin, redovni član Akademije, donio odluku o izboru za Dopisnog člana dr Bajruzina Hajru Planjca, docenta, za Društveno-humanističku oblast.

Planjac je jedan od najtiražnijih bh pisaca za djecu. Objavio je pedesetak romana i slikovnica sa po nekoliko izdanja.

Autor je i najbolje knjige u BiH 2005. godine Habetova koliba, u selekciji prof.dr. Muhidina Džanke i romana Tajne djedovog mlina 2010. u selekciji prof. dr Rašide Kadrić. Zastupljen je u brojnim antologijama, panoramama, čitankama i lektiri.

Objavljeno mu je dvadesetak knjiga u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makednoniji, Rumuniji, Mađarskoj, Švedskoj, Kanadi, Indiji, Njemačkoj, Turskoj,… a uskoro u Italiji, Rusiji i Bjelorusiji. Jedan je od najprevođenijih savremenih bosanskohercegovačkih dječijih pisaca.

Njegov roman Habetova koliba, koji je osvojio Plaketu Malog princa kao najbolja knjiga za djecu i omladinu u regionu (Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina) doživio je dvadeset izdanja za proteklih dvadeset godina.

Povodom prijema za Dopisnog člana Međunarodne istraživačke akademije MIANU, dr. Planjac je istakao:

-Ovo je zaista veliko priznanje, čast ali i obaveza. Ovo priznanje je i za moje saradnike, lektore, recenzente, ilustratore, izdavače,… U dva mjeseca dva međunarodna priznanja, zaista je mnogo (Nominacija za nagradu Astrid Lindgren). Radostan sam poput djeteta. Hvala mojim čitaocima i sretan sam što ih imam. Ovo priznanje, kao i nominacija za nagradu Astrid Lindgen-najveću nagradu na svijetu, dolazi u vrijeme kada se priča da niko ne čita, da je čitaoca sve manje i manje. Stoga ove nagrade dolaze u pravo vrijeme. Mi, svi moramo dati svoj doprinos i vratiti knjizi mjesto koje joj pripada.

RADIO ZOS