Izlila se rijeka Tinja kod Srebrenika, vodena bujica ulazi u kuće i garaže

Veoma je teška situacija danas u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine zbog poplava uslijed obilnih padavina.

Katastrofalna je situacija i u mjestu Tinja koje se nalazi pored Srebrenika gdje vodena bujica ulazi u kuće i garaže.

Prema vanrednom izvještaju Civilne zaštite Tuzlanskog kantona rijeka Tinja je poplavila više stambenih objakata, a u naseljima Tinja, Potpeć i Bjelave površinske vode su poplavile nekoliko stambenih objekata.

I dalje je tešška situacija u općini Čelić gdje je uslijed došlo do porasta i izljevanja svih lokalnih vodotoka i rijeke Šibošnice iz svojih korita.

U općini Banovići također je došlo do izljevanja lokalnih vodotoka, a situacija se komplikuje i u općini Teočak.

Izlila se rijeka Tinja kod Srebrenika, vodena bujica ulazi u kuće i garaže
Izlila se rijeka Tinja kod Srebrenika, vodena bujica ulazi u kuće i garaže

izvor : klix.ba