Izgradnja kompleksa u Tuzli vrijednog milijardu KM trebala bi početi na proljeće

Uređenje parcele na kojoj će se naći prva zgrada iz kompleksa Crystalico trebala bi uskoro početi, a izgradnja se očekuje već na proljeće. Vrijednost cjelokupnog projekta koji će promijeniti izgled dijela Tuzle je milijardu konvertibilnih maraka.

O projektu Crystalico u Tuzli se priča već nekoliko godina, a prvi radovi na terenu konačno bi trebali uslijediti. Prema informacijama kojima raspolaže Klix.ba, investitoru je već izdata urbanistička i lokacijska dozvola, a do proljeća bi cjelokupna dokumentacija trebala biti finalizirana.

Upravo u prvim danima proljeća trebao bi uslijediti početak izgradnje prve, a ujedno i najmanje zgrade koja će imati 34 sprata. Kroz pripremne radove, uskoro je planirano rušenje objekata koji se trenutno nalaze u nekadašnjem kompleksu Livnice čelika u Tuzli, koju je ranije zajedno sa zemljištem kupio aktuelni načelnik Kalesije Sead Džafić.

Prema informacijama kojima raspolaže Klix.ba, iako je u realizaciju projekta bio uključen i Džafić, on je u konačnici prodao zemljište te će u investiciji u cijelosti biti uključen nizozemski investitor.

U cilju izgradnje luksuznog kompleksa fegistrovana je i firma ARBA koja svoje prostorije trenutno ima u jednoj od Livničinih nekadašnjih zgrada.

U javnom registru poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini je navedeno da su osnivači kompanije ARBA d.o.o. Tuzla Marlon Afzal Abdoelrahiman i Mohammed-Azem Rodjan sa nizozemskim adresama. Oni su navedeni i kao prokuristi, dok je direktor kompanije Adnan Smajlović.

Geotehnička studija o inžinjersko-geološkim i geomehaničkim ispitivanjima terena zbog izrade izvedbene tehničke dokumentacije kompleksa Crystalico već je ranije završena, a istraživanje je pokazalo da je lokalitet na kojem je predviđena izgradnja pogodan za takvu namjenu.

Jedinstveno zdanje vrijedno milijardu KM uveliko će doprinijeti promjeni cjelokupnog arhitektonskog izgleda Tuzle, a kako je navedeno na zvaničnoj web stranici kompanije, cijeli kompleks je baziran na ideji kristala od soli, s obzirom da je historija Tuzle vezana za so.

Prema idejnom rješenju, Crystalico će biti sastavljen od pet jedinstvenih kula u obliku kristala soli, a izgradnja bi trebala trajati više od pet godina.

Kompleks će sadržavati stambeno-poslovne prostore, restorane, salone, dječija igrališta, kao i uređene saobraćajnice sa kružnim tokovima.

Krajem aprila 2019. godine Gradsko vijeće Tuzle prihvatilo je Regulacioni plan Irac-jug koji je otvorio mogućnost za izgradnju savremenog stambeno-poslovnog objekta Crystalico.