Federalna vlada, poslodavci i sindikati u srijedu razmatraju iznos najniže plate za 2023.

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH najavljena je za srijedu 28. decembar. Jedna od tačaka predloženog dnevnog reda je i usklađivanje najniže plate za narednu godinu.

Ekonomsko socijalno vijeće je tripartitno tijelo na teritoriji FBiH osnovano 27.08.2002. godine potpisivanjem Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine između predstavnika Vlade FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH i predstavnika Udruženje poslodavaca FBIH.

Vlada FBiH, poslodavci i sindikat već neko vrijeme traže svima prihvatljiv mehanizam usklađivanja plata zbog inflacije sa kojom se ekonomije ove godine suočavaju.

Ranije je utvrđeno da najniža plata tokom 2022. godine iznosi 543 KM, a predstavnici sindikata su tražili da taj iznos bude povećan na 1.000 KM usvajanjem akta kojim bi se regulirala minimalna plata.

Poslodavci traže izmjenu zakonodavnih rješenja kojima se smanjuje stopa oporezivanja i doprinosa, za što tvrde da će po automatizmu rezultirati i većim platama za radnike.Iako neki poslodavci već tvrde da se plate radnicima u realnom sektoru kumulativno sa ostalim naknadama isplaćuju u iznosu većem od 543 KM, ostaje da se vidi koliki je iznos vladinog utvrđenog iznosa plata za 2023. godinu i šta su sve zahtjevi predstavnika sindikata.

klix.ba