ENES JULARDŽIJA IZ TEŠNJA ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

Enes Julardžija uspješno odbranio projekat doktorske disertacijeU srijedu 1. novembra 2023. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana projekta doktorske disertacije kandidata Enesa Julardžije pod naslovom ”OSOBENOST POSLANIKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, INTERAKCIJSKO-KOMUNIKACIJSKOG ODNOSA S MLADIMA”.

Prof. dr. Fuad Sedić odbrani projekta prisustvovao je online preko Google učionice.Kolega Enes Julardžija ovaj projekat uradio je s punom naučnom zrelošću i odgovornošću. Kandidat je pokazao zrelost i samostalan pristup u prepoznavanju istraživačkog problema i oblikovanju istraživačkog dizajna doktorske disertacije.

Tema doktorske disertacije ”OSOBENOST POSLANIKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, INTERAKCIJSKO-KOMUNIKACIJSKOG ODNOSA S MLADIMA” je kvalitetno formulirana, dobro odabrana i metodološki korektno oblikovana na nivou zahtjeva doktorske disertacije.

Ova tema znanstveno je značajna u području Religijske pedagogije i Metodike poslaničkog odgoja, nedovoljno istražena kod nas, i kao takva prihvatljiva za znanstvenoistraživačku analizu na nivou zahtjeva doktorske disertacije.Rezultati istraživanja ove doktorske disertacije otvori će novi niz znanstvenoistraživačkih pitanja i mogućih istraživačkih problema.Projekat doktorske disertacije ”OSOBENOST POSLANIKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, INTERAKCIJSKO-KOMUNIKACIJSKOG ODNOSA S MLADIMA” kandidata Enesa Julardžije ispunjava sve temeljne metodološke kriterije i koristan prilog novim metodološkim pristupima istraživanju osobenosti Poslanika, s.a.v.s. Budući da se radi o interdisciplinarnoj temi doktorske disertacije Komisija za mentora u izradi ove disertacije predložila je prof. dr. Fuada Sedića, redovnog profesora za naučnu oblast Hadiske znanosti na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, a za komentora prof. dr. Izeta Pehlića, redovnog profesora za naučnu oblast Pedagogija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Komisija za razmatranje prijedloga teme i odbranu projekta doktorske disertacije:– Dr. sc. Šefik Kurdić, redovni profesor za naučnu oblast Hadis/Islamska tradicija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije,– Dr. sc. Fuad Sedić, redovni profesor za naučnu oblast Hadiske znanosti, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, član Komisije i supervizor,– Dr. sc. Izet Pehlić, redovni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije.

IPF ZENICA