DR MIRELA MULALIĆ POLOŽILA SPECIJALISTIČKI ISPIT ZA SPECIJALISTU PEDIJATRA

Dana 09.11.2022. godine uposlenica naše ustanove dr. Mirela Mulalić položila je specijalistički ispit iz pedijatrije u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje specijalista pedijatar.

Petogodišnji specijalistički staž je obavljala u UKC Sarajevo. Ovim je naša ustanova postala jača za specijalistu pedijatra, a to će u daljem radu doprinositi poboljšanoj usluzi i većem zadovoljstvu naših pacijenata.


Mirela Mulalić je rođena u Zenici. Osnovnu školu završila u Zavidovićima, a Tursko- bosanski koledž u Sarajevu. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je završila 2010. godine


Uposlenica je Doma zdravlja Tešanj, gdje je radila na poslovima doktora medicine u SHMP i Službi porodične medicine.

JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ