DODIJELJENA PČELARSKA OPREMA ZA DVADESET KORISNIKA U TEŠNJU

Pčelarska oprema i materijal za dvadeset korisnika sa područja općine Tešanj

Danas su predstavnici Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH – NODAS u saradnji sa Općinom Tešanj organizovali potpisivanje ugovora o dodjeli pčelarske opreme i materijala za dvadeset korisnika sa područja općine Tešanj.

Radi se o realizaciji dijela projekta Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem rezervisanog za direktan rad sa korisnicima, tj. pčelarima. Za ovaj dio projekta predviđena je finansijska podrška u iznosu od 60.000 Eura.

Projekat Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem zajedno realizuju Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH – NODAS, Općina Tešanj, Udruženje pčelara Pčela Tešanj i sami korisnici. Uskoro se očekuje podjela dijela opreme i materijala pčelarima.

Za učešće u projektu su se mogli prijaviti svi oni koji se bave pčelarstvom bez obzira da li su članovi Udruženja ili su se ranije bavili pčelarstvom.Jedan od ciljeva Projekta jeste poboljšanje situacije u sektoru pčelarstva na području općine Tešanj, ali i prijeko potrebna pomoć mladim pčelarima da započnu i/ili održe proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Pored direktne podrške za korisnike, tu je i podrška Udruženju koje je direktni korisnik granta od 12.000 Eura. Ova sredstva će biti usmjerena na povećanje kapaciteta Udruženja, prije svega na proizvodnju neophodnih proizvoda svojim članovima (proizvodnja pčelinjih pogača).

NODAS je od 1. 12. 2021. godine pristupio implementaciji projekta Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem, kojim je predviđena dodjela materijalnih donacija za ukupno 80 pčelara (koliko ih je projektom obuhvaćeno) i 4 udruženja pčelara iz 4 opštine/općine/grada (Tešanj, Ljubinje, Milići i Livno) u BiH.

Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator, a implementirat će ga NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 1. 12. 2021 do 31. 5. 2023. godine.

OPĆINA TEŠANJ