Članovi SDP Tešanj kažnjeni od strane CIK-a

Zbog pogodovanja i trgovine biračkim odborima, na sjednici održanoj 29.11.2022. godine, CIK BiH je donio Odluku kojom je izrekao kaznu političkim subjektima i članovima SDP BiH koji su ispred drugih stranaka bili imenovani za članove biračkih odbora Rješenjem tešanjskog OIK-a, na taj način su prekršili odredbu člana 7.3 stav (2) Izbornog zakona BiH kojom je propisano:

“Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata kao i zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta protivno odredbi člana 2.19 ovog zakona i to fiktivnim predstavljanjem u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo.

Ova zabrana primjenjuje se i na članove biračkog odbora.”

Protiv dva člana SDP BiH se vodi poseban postupak, a jedan od njih je bivši predsjednik Savjeta MZ Jelah, svima dobro poznati poslušnik predsjednika sa kompenzacijske liste, navodi Nermin Deljkić na svojoj zvaničnoj fb stranici.

RADIO ZOS