More
  spot_img

  Bosanska Krupa: Za svakog radnika iz firmi kojima je bio zabranjen rad po 800 KM

  Bosanska Krupa će dodijeliti 800 KM po svakom radniku kao refundaciju za platu tokom stanja prirodne nesreće proglašene zbog pandemije koronavirusa, saopćeno je iz ove lokalne zajednice.

  Pozvali su male prvirednike, pravna i fizička lica, kojima je bio zabranjen rad i koji nisu dobili pomoć višeg nivoa vlasti, da se prijave za dodjelu nepovratnih sredstava kao refundacija za isplaćene plate za period od 18. marta do 12. maja. Po svakom radniku će biti isplaćeno 800 KM.

  Prijaviti se mogu svi koji su izmirili obaveze prema Općini Bosanska Krupa zaključno sa 31. decembrom 2019, a koji kod Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine imaju prijavljene zaposlene za period 18. mart – 12. maj 2020. godine, te koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Unsko-sanskog kantona za isplatu dijela plaća za mart i april tekuće godine.

  Poručili su da se ovo pravo ne može ostvariti za uposlene kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos ili koji više ne rade kod poslodavca u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao ni pravna i fizička lica koja su ostvarila pravo na novčanu podršku sa višeg nivoa vlasti.

  Komisija za izbor korisnika će obraditi prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova iz ovog Programa i na osnovu propisanih kriterija iz javnog poziva sačiniti listu korisnika sredstava i listu subjekata male privrede čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane. Liste će se objaviti na web stranici Općine Bosanska Krupa i oglasnim pločama, saopćeno je iz Općine Bosanska Krupa.

  Svi detalji vezani za pravo učešća, način i vrijeme prijave dostupni su u javnom pozivu i objavljeni su na ovom linku.

  klix

  spot_img

  Aktuelno

  spot_img

  Povezani članci