Bećirović održao lekciju Dodiku: U Dejtonu je suverenitet spomenut devet puta, nijednom za entitete

Povodom nastavka plasiranja neutemeljenih tvrdnji o tome da država Bosna i Hercegovina “nema suverenitet” ili da država “ima samo dio izvedenog suvereniteta” od entiteta, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović ukazao je Dodiku na činjenice vezane za ovu temu.

Bećirović je rekao da se suverenitet u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini spominje devet puta. Svih devet spominjanja odnosi se na državu Bosnu i Hercegovinu.

Nijednom na bosanskohercegovačke entitete.”Suverenitet se spominje dva puta u glavnom dijelu Dejtonskog sporazuma, dva puta u Aneksu 1-A, koji se odnosi na vojna pitanja i pet puta u Aneksu 4, odnosno Ustavu BiH. Direktno se spominje pet puta, ali imaju i dva ‘indirektna’ spominjanja: član I 1. koji se odnosi na kontinuitet, a što je jako bitno, i član II 7. koji se odnosi na međunarodne sporazume u kojem se naglašava da će BiH ostati ili postati strana ugovornica međunarodnih sporazuma navedenih u Aneksu 1 na Ustav BiH.

To je direktna potvrda državnog suvereniteta”, poručio je Bećirović.Dodao je da je posebno bitno je da su glavni tekst Dejtonskog sporazuma i Aneks 1, pored Aneksa 10, dijelovi Dejtonskog sporazuma čiji su potpisnici i Republika Hrvatska i Savezna republika Jugoslavija, čiji je Srbija pravni sljednik.”Srbija se, jednako kao i Hrvatska, dakle, kroz glavni dio Sporazuma i Aneks 1 Dejtonskog sporazuma, čak četiri puta obavezala poštovati suverenitet Republike Bosne i Hercegovine (čije je pravno postojanje nastavila ista država pod imenom Bosna i Hercegovina).

Šta više, Srbija se u članu I. Dejtonskog sporazuma obavezala da će ‘strane u potpunosti poštovati suverenu jednakost jedna druge’. S obzirom na “suverenu jednakost” Bosne i Hercegovine i Srbije, što je Srbija svojim potpisom priznala, potpuno je neodrživa teza da Bosna i Hercegovina suverenitet crpi od entiteta ili da je suverenitet Bosne i Hercegovine u bilo kakvoj mjeri umanjen ili na bilo koji način drugačiji od suvereniteta Srbije”, dodao je Bećirović.

Također, kako je istakao, član 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini izostavlja Hrvatsku i fokusira se na Bosnu i Hercegovini i Srbiju, propisujući da te dvije zemlje “priznaju jedna drugu kao suverene i nezavisne države (…)”. Priznanje suvereniteta ove dvije države bilo je uzajmno i identično.”Aneks 1. je, potom, eksplicitno propisao da će sve oružane snage na teritoriji Bosne i Hercegovine ‘djelovati u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine’, a to je tada uključivalo i snage susjednih država koje se nisu povukle sa državne teritorije Bosne i Hercegovine u roku 30 dana”, zaključio je Bećirović.

Podsjetimo, predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik ponovo je jučer iznio neutemeljene tvrdnje da Bosna i Hercegovina nema suverenitet i da je je to teritorija dva entiteta i da nema teritorije BiH bez teritorijalnog suvereniteta RS-a i FBiH.ELEMENTARNO NEZNANJEDodik opet obmanjuje javnost: Entiteti su države, BiH nema suverenitetDodik je rekao da “Bosna i Hercegovina nema suverenitet jer je suverenitet dat entitetima i ona ima samo dio izvedenog suvereniteta”.

“Po Ustavu BiH entiteti imaju isključivu nadležnost za finansije, pravosuđe, vojsku, policiju, graničnu službu i sve druge državne nadležnosti koje Ustavom BiH nisu izričito date na nivo BiH.

Čak i ono što je po Ustavu BiH dato u nadležnost Predsjedništva BiH kao izvršne vlasti, u slučaju preglasavanja ‘srpskog člana Predsjedništva BiH’, konačnu odluku nakon uloženog veta donosi NSRS i to dvotrećinskom većinom. Ako NSRS ukine tu odluku Predsjedništva BiH, ona se proglašava ništavnom kao da nikad nije ni postojala”, tvrdi Dodik.Po njegovom mišljenju to pokazuje “primat suvereniteta entiteta nad BiH”.

klix.ba