ASFALTIRANJE U MZ TREPČE TEŠANJ

Završeni su radovi na rekonstrukciji puteva Bare-Zlatići i Grab u MZ Trepče.

Izvođač radova je firma AB trans doo Tešanj. Projekti se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2022. godinu.

Općina Tešanj