Adisa Karahodžić-Sejdić: Svakodnevno se borimo za unapređenje pozicije žena i naše uloge u društvu

Kada se spomene otkup, promet i izvoz sirove kože, prva asocijacija na to je da se radi o muškom biznisu.

Nekada je tako i bilo, posebno kada je u pitanju upravljanje takvom vrstom kompanija, čak iako one osim ove primarne faze, imaju i onu ljepšu fazu, proizvodnju kožne odjeće i galanterije.

Ipak, da sve nije baš u muškim rukama, pokazuje i Adisa Karahodžić – Sejdić, direktorica kompanije Koteks iz Tešnja, koja je na čelu ove kompanije već duže od 10 godina.

Adisa pored svojih menadžerskih obaveza rado odvaja vrijeme da prenese znanje i iskustvo mlađim kolegicama i kolegama. Već dvije godine je i mentorica u programu Ženske Mentorske Mreže, gdje vrlo aktivno učestvuje u mentorskom programu mladim poslovnim ženama.

Sa Adisom smo razgovarali o tome kako je biti žena u muškom poslovnom svijetu.Biznis u kojem radite je dominantno muški. Kako je biti žena na rukovodećoj poziciji u tome biznisu?

Od 2011.god. sam na poziciji direktorice kompanije Koteks d.o.o. Naravno, moj profesionalni put nije bio jednostavan, upravo iz razloga jer sam se susretala sa mnogim predrasudama i barijerama u našem društvu.

Koliko kompanija u kojoj radite vodi računa na rodnu ravnopravnost, odnosno pružanje jednakih šansi i ženama i muškarcima za karijerni razvoj?

Koteks d.o.o. je kompanija koja je u svoje svakodnevno poslovanje uvrstila ciljeve održivog razvoja čiji je jedan od ciljeva rodna ravnopravnost odnosno promicanje jednake ekonomske neovisnosti žena i muškaraca sa posebnim naglaskom na uklanjanje razlika u platama.

Borba za ravnopravnost žena u poslovnom svijetu traje već duže vrijeme. Situacija je danas neuporedivo bolja nego ranije. Ipak, još uvijek žene nisu ravnopravne. Šta biste prvo promijenili u industriji u kojoj radite ili u širem okruženju, da ste u mogućnosti?

S obzirom da radim u industriji tekstila i kože gdje većinu radne snage (90%) čini ženska radna snaga, svakodnevno se borimo za unapređenje pozicije žena i naše uloge u društvu. Žene se od samog ulaska na tržište rada nalaze u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce iako se te razlike polako smanjuju još uvijek je prisutna tema diskriminacije žena.

Lično se zalažem da za sve pozicije u našoj kompaniji mogu da konkurišu žene jednako kao i muškarci, kao i da prolaze obuku za sva radna mjesta, te da se posebna pažnja posveti ženama u toku porodiljskog odsustva.

Istraživanja navode mentorstvo kao jedan od ključnih faktora za karijerni razvoj. Koliko je mentorstvo bilo bitno u vašoj karijeri?

Mentorstvo je od izuzetne važnosti u karijeri svakog pojedinca i zbog toga primjenjujemo mentorstvo u skoro svim sektorima naše kompanije prilikom obuke novouposlenih radnika ili tokom prelaska iz jednog sektora u drugi što se pokazalo veoma uspješno u unapređenju poslovanja kompanije.

Aktivno ste uključeni u rad Ženske Mentorske Mreže kao mentorica. Koji vam je motiv za to?

Iza mene je 22 godine radnog iskustva, uključenjem u Žensku Mentorsku Mrežu došlo je do osvježenja u mojoj karijeri. Činjenica da su mi dodijeljene mentorine čije karakteristike odgovaraju mom profilu ličnosti za mene je bilo osvježenje.

Prilikom svakog zajedničkog sastanka razmjenjivale smo zajednička iskustva tako da mogu reći da i mentorice mogu naučiti puno u ovom projektu.

Mlađi ljudi sa sobom svakako donesu nove ideje i inspirišu nas na nove poduhvate, pa smo tako u saradnji sa marketing timom Koteksa Leather brenda odlučili pokrenuti kampanju „Dobro se osjećam u svojoj koži“ koju ćemo provoditi do kraja ove godine, a kojom želimo skrenuti pažnju na prihvatanje sebe, na to kako da zavolimo sebe sa svim svojim manama, jer kad zavolimo sebe, počnemo se osjećati dobro u svojoj koži, te da je prirodan slijed toga da kao dio prihvatanja sebe, počnemo usvajati i zdrav životni stil.

Kao rezultat toga jeste poruka da bilo šta da odjenemo, najvažnije je kako se osjećamo. Mentorstvo i samo po sebi nosi tu konotaciju kojoj je cilj da mlade, buduće poduzetnice ohrabrimo i podržimo na početku njihovog poslovnog puta.

Šta vas je motivisalo da podijelite svoja znanja i iskustva?

Motivisala me upravo moja želja koja me pokreće. Koju prenosim na svoju djecu, sa kojom želim da i oni rastu. Ovdje je bila moja iskrena želja da budem podrška, da prenesem znanje i iskustvo svojoj mentorini i da joj budem iskren oslonac na budućem poslovnom putu.

Mentorski proces u okviru ŽMM je prilično jedinstven, u poređenju sa drugim programima, obzirom da mentorica i mentorina rade 1 na 1 duži vremenski period? U čemu se još ogleda ta posebnost?

Posebnost ŽMM ogleda se u partnerstvu u učenju zajedničkim ciljevima unapređenje i razvoj karijere kao i dijeljenje iskustva te povjerenju i poštivanju. Mentorine su uključenje u svakodnevno poslovanje kompanije u koju dolaze te u poslovna dešavanja samim tim smo i dugoročno u kontaktu i na raspolaganju za sve eventualne buduće poslove.

Učesnice ŽMM osim individualno rada sa mentoricom imaju i predavanja na različite menadžment teme?

Koliko je taj spoj prakse i teorije bitan za njihov razvoj?

Stalno usavršavanje menadžmentskih sposobnosti od izuzetne su važnosti za daljnju karijeru mentorine. Savjetujem da po završetku mentorskog programa svaka mentorina nastavi sa edukacijama s obzirom da se tržišta mijenjaju, te je neophodno ići u korak sa promjenama.

Ženska Mentorska Mreža je osmišljena sa ciljem osnaživanja mladih žena na početku karijere i jačanju njihovih vještina kako bi lakše savladale sve prepreke na koje će naići u svom karijernom razvoju. Već dvije godine zaredom program okuplja više od 100 poslovnih žena, među kojima je 50 mentorica – uspješnih poslovnih žena, koje svoja znanja i iskustva dijele sa mladim ženama na početku karijere. Sanela Pašić, članica Nadzornog odbora Addiko Bank Sarajevo, jedna je od osnivačica ovog programa.

klix.ba